עונות שוידאנו בהן את הוידאו במשחקים

מתוך מכביפדיה

פה נרכז את העונות שוידאנו שאין בהם תקצירים (או משחקים מלאים) שגויים (משחק שמפנה לתקציר לא נכון), יכול להיות שעדיין יהיו בהן חוסרים של תקציר או משחק מלא.

וידאנו את : 2017/18 2013/14