מאיר מליקה

מתוך מכביפדיה
מילים

אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה
בביאת המשיח, אני אני מאמין
מליקה, מליקה, מליקה
אוי אוי אוי אוי אוי אוי