ניר סביליה

מתוך מכביפדיה
מילים

אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה
בביאת המשיח, אני אני מאמין
סביליה, סביליה, סביליה
אוי אוי אוי אוי אוי אוי