פרופיל/מספרי חולצה לשחקן

מתוך מכביפדיה

תבנית פרופיל/מספרי חולצה לשחקן

התבנית "פרופיל/מספרי חולצה לשחקן" ( {{ פרופיל/מספרי חולצה לשחקן }} ), היא התבנית האחראית על שליפת מספרי שחקן עבור תבנית פרופיל (במידה ולא הוזן מספר באופן ידני).

התבנית מקבלת את הפרטר "שחקן".

התבנית פולטת את מספרי החולצה עבור השחקן שהוזן, במידה ורשומות לו למעלה מעשר הופעות בשימוש חולצה זו.