הצגת נתונים

מוצגות עד 61 תוצאות בין המספרים 4 ו־64:

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 1945/46 (כמות שערים שמכבי כבשה: 9)
 2. 2017/18 (כמות שערים שמכבי כבשה: 9)
 3. 1951/52 (כמות שערים שמכבי כבשה: 8)
 4. 2001/02 (כמות שערים שמכבי כבשה: 8)
 5. 1954/55 (כמות שערים שמכבי כבשה: 8)
 6. 1992/93 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 7. 1940 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 8. 1963/64 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 9. 2004/05 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 10. 1957/58 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 11. 1953/54 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 12. 1995/96 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 13. 2000/01 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 14. 2013/14 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 15. 1999/00 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 16. 2016/17 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 17. 1937 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 18. 2015/16 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 19. 1955/56 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 20. 1983/84 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 21. 2018/19 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 22. 1961/62 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 23. 1939 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 24. 2014/15 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 25. 1949/50 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 26. 1946/47 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 27. 1965/66 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 28. 2019/20 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 29. 1944/45 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 30. 1964/65 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 31. 1985/86 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 32. 1978/79 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 33. 1956/57 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 34. 1980/81 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 35. 1967/68 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 36. 1998/99 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 37. 1941/42 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 38. 1970/71 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 39. 1976/77 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 40. 1977/78 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 41. 2011/12 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 42. 1959/60 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 43. 1997/98 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 44. 2009/10 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 45. 1960/61 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 46. 1935/36 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 47. 1975/76 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 48. 1933/34 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 49. 1996/97 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 50. 1972/73 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 51. 1984/85 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 52. 1974/75 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 53. 1971/72 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 54. 1979/80 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 55. 1931/32 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 56. 1958/59 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 57. 1962/63 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 58. 1969/70 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 59. 1973/74 (כמות שערים שמכבי כבשה: 0)
 60. 1968/69 (כמות שערים שמכבי כבשה: 0)
 61. 2010/11 (כמות שערים שמכבי כבשה: 0)

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)