הצגת נתונים

מוצגות עד 61 תוצאות בין המספרים 4 ו־64:

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 2015/16 (כמות שערים שמכבי כבשה: 10)
 2. 2018/19 (כמות שערים שמכבי כבשה: 9)
 3. 1954/55 (כמות שערים שמכבי כבשה: 9)
 4. 2013/14 (כמות שערים שמכבי כבשה: 9)
 5. 2014/15 (כמות שערים שמכבי כבשה: 9)
 6. 1931/32 (כמות שערים שמכבי כבשה: 8)
 7. 1999/00 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 8. 1995/96 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 9. 2002/03 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 10. 1990/91 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 11. 2016/17 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 12. 1986/87 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 13. 1982/83 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 14. 1956/57 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 15. 1971/72 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 16. 2019/20 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 17. 1953/54 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 18. 1959/60 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 19. 1993/94 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 20. 1960/61 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 21. 1992/93 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 22. 1976/77 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 23. 1967/68 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 24. 1955/56 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 25. 2008/09 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 26. 1989/90 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 27. 2000/01 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 28. 1983/84 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 29. 1961/62 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 30. 1998/99 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 31. 1963/64 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 32. 2007/08 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 33. 2012/13 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 34. 2006/07 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 35. 1958/59 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 36. 2017/18 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 37. 2011/12 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 38. 1957/58 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 39. 2004/05 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 40. 2005/06 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 41. 1972/73 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 42. 1968/69 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 43. 1996/97 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 44. 1973/74 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 45. 1975/76 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 46. 1997/98 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 47. 1985/86 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 48. 1984/85 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 49. 2001/02 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 50. 1962/63 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 51. 1964/65 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 52. 2003/04 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 53. 2009/10 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 54. 1969/70 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 55. 1994/95 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 56. 1987/88 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 57. 1988/89 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 58. 2010/11 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 59. 1970/71 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 60. 1981/82 (כמות שערים שמכבי כבשה: 0)
 61. 1965/66 (כמות שערים שמכבי כבשה: 0)

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)