הצגת נתונים

מוצגות עד 70 תוצאות בין המספרים 4 ו־73:

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 1937 (כמות שערים שמכבי כבשה: 10)
 2. 1992/93 (כמות שערים שמכבי כבשה: 10)
 3. 1949/50 (כמות שערים שמכבי כבשה: 10)
 4. 1958/59 (כמות שערים שמכבי כבשה: 10)
 5. 1985/86 (כמות שערים שמכבי כבשה: 10)
 6. 2007/08 (כמות שערים שמכבי כבשה: 9)
 7. 2016/17 (כמות שערים שמכבי כבשה: 8)
 8. 1987/88 (כמות שערים שמכבי כבשה: 8)
 9. 1946/47 (כמות שערים שמכבי כבשה: 8)
 10. 1951/52 (כמות שערים שמכבי כבשה: 8)
 11. 1931/32 (כמות שערים שמכבי כבשה: 8)
 12. 1993/94 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 13. 2014/15 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 14. 2008/09 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 15. 1973/74 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 16. 1986/87 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 17. 1957/58 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 18. 2001/02 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 19. 1941/42 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 20. 1964/65 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 21. 1955/56 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 22. 1982/83 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 23. 1976/77 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 24. 2004/05 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 25. 2000/01 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 26. 2015/16 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 27. 1984/85 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 28. 2017/18 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 29. 1939 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 30. 1991/92 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 31. 2013/14 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 32. 1970/71 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 33. 1994/95 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 34. 1956/57 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 35. 1980/81 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 36. 1978/79 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 37. 2006/07 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 38. 1935/36 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 39. 2010/11 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 40. 1998/99 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 41. 1933/34 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 42. 2011/12 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 43. 1968/69 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 44. 1999/00 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 45. 1995/96 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 46. 1954/55 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 47. 2018/19 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 48. 1959/60 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 49. 1969/70 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 50. 1962/63 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 51. 1979/80 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 52. 2003/04 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 53. 1972/73 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 54. 1981/82 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 55. 1997/98 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 56. 1953/54 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 57. 1977/78 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 58. 1963/64 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 59. 1974/75 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 60. 2009/10 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 61. 1975/76 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 62. 1965/66 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 63. 1938 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 64. 1944/45 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 65. 2005/06 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 66. 1988/89 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 67. 1983/84 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 68. 1961/62 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 69. 1960/61 (כמות שערים שמכבי כבשה: 0)
 70. 1996/97 (כמות שערים שמכבי כבשה: 0)

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)