הצגת נתונים

מוצגות עד 26 תוצאות בין המספרים 4 ו־29:

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 1973/74 (כמות שערים שמכבי כבשה: 9)
 2. 1940 (כמות שערים שמכבי כבשה: 9)
 3. 1983/84 (כמות שערים שמכבי כבשה: 8)
 4. 1965/66 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 5. 2006/07 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 6. 1954/55 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 7. 1975/76 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 8. 1939 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 9. 1970/71 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 10. 2008/09 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 11. 1971/72 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 12. 1979/80 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 13. 1980/81 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 14. 1961/62 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 15. 1977/78 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 16. 1976/77 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 17. 1969/70 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 18. 1968/69 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 19. 1938 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 20. 1984/85 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 21. 1963/64 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 22. 1974/75 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 23. 1964/65 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 24. 1972/73 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 25. 1941/42 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 26. 1962/63 (כמות שערים שמכבי כבשה: 0)

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)