הצגת הטבלה: Games_Events

מבנה הטבלה:

  • Date - Date
  • PlayerName - String
  • PlayerNumber - Integer
  • Minute - Integer
  • EventType - Integer
  • SubType - Integer
  • Team - Integer
  • Part - Integer

בטבלה הזאת יש 122,918 שורות בסך הכול.

דף תוכן Date PlayerName PlayerNumber Minute EventType SubType Team Part
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 א. לוי 0 1 0
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 א. שרעבי 0 1 0
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 אורי קדמי 0 1 1
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 אלי פרחיה 0 1 1
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 אשר גרטלר 0 1 111 1
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 בזוזק 0 1 0
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 דוד קרקו 0 1 1
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 דמתי 0 1 0
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 יעקב קסטנבוים 0 1 1
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 לוי 0 1 0
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 מזרחי 0 1 0
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 מזרחי 72 3 30 0
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 מיכאל גרשוביץ' 0 1 1
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 מיכאלי 0 1 0
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 מיקו בלו 0 1 1
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 מלמד 0 1 0
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 מלמד 47 3 30 0
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 מנצור 0 1 0
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 משה עסיס 0 1 1
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 צביקה רוזן 0 1 1
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 רפי לוי 0 1 1
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 רפי לוי 85 3 30 1
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 שטרוסברג 0 1 0
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 שלום שיקווה 0 1 1
משחק: 01-01-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי שעריים - ליגה לאומית 1966-01-01 שרעבי 0 1 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 אברהם שטמברג 0 1 1
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 אוננה 0 1 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 אוננה 21 3 30 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 אלברט לוי 0 1 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 אלי מכלוף 0 1 1
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 אלי מכלוף 0 6 1
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 אלעזר 0 1 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 אסא 0 1 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 גדעון שרר 0 1 1
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 גולדברג 0 2 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 גולדברג 0 5 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 גיורא שפיגל 0 1 1
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 דוד קרקו 0 1 1
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 הירש 0 1 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 הירש 0 6 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 הרה 0 1 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 ליאון 0 1 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 מאיר נמני 0 1 1
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 מיכאל קדוש 0 1 111 1
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 מיכאלי 0 1 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 מיכאלי 0 7 71 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 מיקו בלו 0 1 1
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 משה עסיס 0 1 1
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 סמי לוי 0 1 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 עזרא עוזרי 0 1 1
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 עזרא עוזרי 67 3 30 1
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 פורטוגז 0 1 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 צבי היימן 0 2 1
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 צבי היימן 0 5 1
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 צביקה רוזן 0 1 1
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 צביקה רוזן 0 7 71 1
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 קצב 0 1 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 קצב 0 6 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 שני 0 2 0
משחק: 01-01-1972 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית 1972-01-01 שני 0 5 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 אבי ירושלמי 0 2 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 אבי ירושלמי 0 5 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 אבי כהן 0 1 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 אבי כהן 0 7 71 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 אברהם לוי 0 1 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 אברהם לוי 48 3 30 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 אורי סלימאן 0 1 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 אלון קפלן 0 1 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 אקהויז 0 1 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 בז'רנו 0 1 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 בני טבק 0 1 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 בני טבק 12 3 30 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 גילי לנדאו 0 1 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 ויקי פרץ 0 1 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 ויקי פרץ 65 3 30 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 יהודה גרגיר 0 1 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 יוז'י סורינוב 0 1 111 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 יחזקאל חזום 0 1 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 יחזקאל חזום 44 3 30 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 ירון עוז 0 1 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 ישראל ששון 0 2 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 ישראל ששון 0 5 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 ליברמן 0 2 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 ליברמן 0 5 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 לסרי 0 1 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 לסרי 0 7 71 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 מאיר נמני 0 1 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 מאיר נמני 0 6 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 מור 0 1 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 מור 0 6 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 מיקו בלו 0 1 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 מיקו בלו 0 6 1
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 מיר 0 1 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 מיר 0 6 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 פרנקו 0 2 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 פרנקו 0 5 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 רחמינוביץ 0 1 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 רפעת טורק 0 1 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 שייע פייגנבוים 0 1 0
משחק: 01-01-1977 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית 1977-01-01 שייע פייגנבוים 0 7 71 0

עוד...