הצגת הטבלה: Games_Results

מבנה הטבלה:

  • ResultType - Integer
  • ResultString - String

בטבלה הזאת יש 3 שורות בסך הכול.

דף תוכן ResultType ResultString
טבלאות מידע/תוצאות משחק 1 ניצחון
טבלאות מידע/תוצאות משחק 2 תיקו
טבלאות מידע/תוצאות משחק 3 הפסד