הצגת הטבלה: Games_Sub_Events_Mapping

מבנה הטבלה:

  • EventType - Integer
  • EventString - String

בטבלה הזאת יש 24 שורות בסך הכול.

דף תוכן EventType EventString
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 30 גול לא מקוטלג
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 31 גול ברגל
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 32 גול בנגיחה
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 33 גול עצמי
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 34 גול מבעיטה חופשית
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 35 גול בפנדל
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 36 גול במספרת
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 37 גול שלא ידוע איך הובקע
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 40 בישול לא מקוטלג
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 41 בישול קלאסי
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 42 בישול מבעיטה חופשית
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 43 בישול מקרן
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 44 בישול מסחיטת פנדל
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 45 בישול מכדור חוץ
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 46 בישול שלא ידוע איך הובקע
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 71 כרטיס צהוב ראשון
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 72 כרטיס צהוב שני
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 73 כרטיס אדום
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 81 פנדל שנכבש
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 82 החמצת פנדל
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 83 עצירת פנדל (שוער)
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 84 סחיטת פנדל (בישול)
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 111 שוער פתח בהרכב
טבלאות מידע/מיפוי תת אירועים 211 שוער פתח בספסל