הצגת הטבלה: Players_Positions

מבנה הטבלה:

  • PositionType - Integer
  • PositionString - String

בטבלה הזאת יש 4 שורות בסך הכול.

דף תוכן PositionType PositionString
טבלאות מידע/מיפוי עמדות 1 שוער
טבלאות מידע/מיפוי עמדות 2 הגנה
טבלאות מידע/מיפוי עמדות 3 קישור
טבלאות מידע/מיפוי עמדות 4 התקפה