מכביזם

מתוך מכביפדיה

מכביזם

“מכביזם" (או: מכביסטיות) הינו כינוי נפוץ לאידאולוגיה העומדת בבסיס אגודת מכבי תל-אביב, ובעיקר מהותה שאיפה להישגיות והצבת הניצחון כערך עליון.
על אף ששמו על המושג שאוב מתנועת מכבי ללא שיוך אגודתי, המושג עצמו מזוהה באופן מוחלט עם אגודת מכבי תל-אביב, על שלל כל ענפיה.

היסטוריה

להבדיל מתנועות ספורט כגון "הפועל" ו"בית"ר", תנועת מכבי לא נוסדה מתוך זיהוי פוליטי ממוקד. פרט לדבקותה בשורשיה הציוניים, תנועת מכבי לא אימצה אידיאולוגיה פוליטית או חברתית אשר הפעילות הספורטיבית שימשה מנוף להגשמתה.
הפעילות הספורטיבית נתפסה כבעלת ערך משל עצמה כחלק מתפיסת "יהדות השרירים" בה דגל מייסד התנועה, מקס נורדאו. משכך, היה זה אך טבעי שה"אתוס" המכביסטי יהיה מושתת על ערכים ספורטיביים ומנותק מהקשר פוליטי.

הגדרה

המושג "מכביזם" מעולם לא הוגדר באופן רשמי והוא נתון לפרשנות סובייקטיבית. בעוד שמוסכם ככלל כי שאיפה להישגיות עומדת בבסיס המושג, יש הטוענים כי עזרה לזולת וסולידריות חברתיות הינם חלק בלתי נפרד ממנו. מאידך גיסא, יש הרואים במושג מעין מתן לגיטימציה להתנהגות בלתי ספורטיבית המתעדפת הישגיות על פני הגינות (ר' ביקורת). הגם שהמושג עצמו אינו מזוהה פוליטית, נראה שערכיו תואמים יותר גישה כלכלית קפיטליסטית המקדשת את מקסום התועלת האישית על פני הסתפקות במועט מתוך שאיפה לשוויון חברתי.
בשל הקושי להגדירו במדויק, המושג מוגדר לא פעם באמצעות מתן דוגמאות קונקרטיות הממחישות כביכול את משמעותו (ר' הגדרת המושג באתר השחקן ה-12). דוגמאות אלו כוללות בעיקרן הקשרים בהם הניצחון (בין כניצחון במסגרת תחרות, ובין כנקודה המושגת במהלך התחרות) אינו משמש כאמצעי להשגת מטרה נשגבת יותר, או ניצחון גדול יותר, אלא נתפס כמטרה בפני עצמה. כך למשל, שאיפה להבקעת שערים נוספים במשחק, אף כאשר הניצחון במשחק מובטח, נתפסת כ"מכביסטית". שאיפה מסוג זה מזכירה אמנם את העיקרון הספורטיבי, אך בעוד שעיקרון זה רואה בתחרותיות ככלל מטרת על, שאותה גם ניצחון "חסר ערך" משרת, המכביזם רואה בניצחון ערך בפני עצמו, במנותק מהשלכתו על צדדים שלישיים.

הגדרות נוספות נשענות על ציטוטים מפורסמים של אושיות ספורט, לרוב בעלי זיקה הדוקה לאגודת מכבי תל-אביב. ציטוטו של אבי כהן ז"ל:

להיות מכבי זה להיות הכי גדול, הכי יפה, הכי מצליח

אבי כהן

נתפס כאחד מהאפיונים הממצים של המושג. גם בציטוט המפורסם "ניצחון הוא לא הדבר הכי חשוב, אלא הדבר היחיד שחשוב", אשר מיוחס במקור למאמן כדורסל המכללות הנרי ראסל, נעשה שימוש לעתים קרובות לשם המחשת המושג.

ביקורת

עם השנים, צמחו ביקורות שונות כנגד המושג "מכביזם", לרוב מקרב קהלים המזוהים עם מועדונים יריבים לאגודת מכבי ת"א. הביקורת הבולטת ביותר מגיעה מקרב קהל הפועל ת"א, אשר רואה במכביזם כאידיאולוגיה מנוגדת לסוציאליזם העומד בבסיס אגודת הפועל. דוגמה לכך ניתן למצוא בסיסמת הפועל: “ספורט לאלפים ולא לאלופים", אשר מציבה את ההשתתפות והסולידריות במרכז, על חשבון ההישגיות.
עיקר הביקורת כנגד המושג התרכזה סביב מועדון הכדורסל, אשר הדומיננטיות המוחלטת שלו לאורך שנים ארוכות בליגה הישראלית הביאה לזיהוי המושג עם דורסנות הגובלת בחוסר הגינות בקרב קהלים מסוימים. יש שרואים את השאיפה חסרת הפשרות להישגים בבסיס המכביזם, כמקדשת אמצעים בלתי הגונים, ואף בלתי חוקיים, ככל שאמצעים אלו נתפסים כחיוניים להבטחת ניצחון.
ביקורת אחרת על המושג רואה במכביזם כביטוי לשחצנות ויהירות. ביקורת זו שאובה בעיקר מהגדרות דוגמת ציטוטו של אבי כהן ז"ל לעיל, אשר מעידות לכאורה על תפיסה של עליונות של תנועת מכבי. לדעת המבקרים, מכביזם אינו רק שאיפה מתמדת לעליונות, אלא אמונה בעליונות אשר אינה נגזרת מתוצאות, ונובעת מעצם הזהות של אגודת מכבי. למעשה, ביקורת מסוג זה עומדת בסתירה לאחת מהגדרותיו המקובלות של המושג, שכן היא מרוקנת מתוכן את חשיבות עיקרון הניצחון למכביזם.
ביקורת נוספת מתמקדת באפיון המכביזם כשאיפה להשגת הניצחון כערך בפני עצמו. שאיפה זו מובילה לעתים למאמץ שנדמה כלא פרופורציונלי ביחס להישג אשר בשמו הוא נערך. יש הרואים במאמץ שכזה קטנוניות ואף ילדותיות. האכזבה שנובעת לעתים מהכישלון בהשגת ההישג ה"שולי" נתפסת כ"בכיינות" והתעסקות בטפל על פני העיקר. אף כאן, נראה שהביקורת טועה בהבנת המכביזם מתוך ראייתו כמקדש הישגים זניחים. אולם בפועל, אפיון זה נובע מהיעדר האבחנה, לגישת המכביזם, בין הישגים קטנים לגדולים, וייחוס חשיבות לכל הישג באשר הוא.