מדריכים/מה ניתן לערוך

מתוך מכביפדיה

עמוד זה ירכז את כל מדריכי העריכה.לכל אלו, נדרש לדעת איך לעבוד עם קוד-ויקי ואת הקווים המנחים לעריכת ערכים במכביפדיה.