Kosh

מתוך מכביפדיה

דברים שכדאי לעשות

חסרים תיוגי שחקנים

כניסות משתמשים

עמודי מעקב

מקורות שימושיים

חלוקת אירועים במכביפדיה (רק למכבי):

EventType EventString Count(*)
1
1 פתח בהרכב 31,711
2 פתח בספסל 7,186
3 כבש 5,335
4 בישל 1,396
5 החליף 5,455
6 הוחלף 5,447
7 קיבל כרטיס 2,978
8 פנדל (היה מעורב) 421
9 היה קפטן 665


התפאורה הזו אולי הייתי נגד ביתר (פירוט בסרטון המצורף שם): http://www.maccabipedia.co.il/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7:_17-02-2008_%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_-_%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9C