Kosh

מתוך מכביפדיה

מדי כדורגל

תבניות קטלוג מדי כדורגל

מעקב אחרי תקצירים שנמחקו

דברים שכדאי לעשות

חסרים תיוגי שחקנים

כניסות משתמשים

עמודי מעקב

מקורות שימושיים

מדים

מדים - נשאר להחליף רק את ההצגה בעונה ואת התבנית הזו: https://www.maccabipedia.co.il/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA:%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D צריך למחוק אותה ולהחליף את ההצגה בעונה (רק כשהכל יעלה).

חלוקת אירועים במכביפדיה (רק למכבי):

EventType EventString Count(*)
1 פתח בהרכב 31,990
2 פתח בספסל 7,283
3 כבש 5,422
4 בישל 1,765
5 החליף 5,510
6 הוחלף 5,514
7 קיבל כרטיס 2,994
8 פנדל (היה מעורב) 489
9 היה קפטן 680

התפלגות תתי אירועים במכביפדיה:


SubType EventString Count(*)
47,917
30 גול לא מקוטלג 2,921
31 גול ברגל 1,602
32 גול בנגיחה 372
33 גול עצמי 52
34 גול מבעיטה חופשית 81
35 גול בפנדל 390
36 גול במספרת 4
40 בישול לא מקוטלג 562
41 בישול קלאסי 1,046
42 בישול מבעיטה חופשית 48
43 בישול מקרן 76
44 בישול מסחיטת פנדל 33
71 כרטיס צהוב ראשון 2,784
72 כרטיס צהוב שני 8
73 כרטיס אדום 202
81 פנדל שנכבש 390
82 החמצת פנדל 52
83 עצירת פנדל (שוער) 13
84 סחיטת פנדל (בישול) 33
111 שוער פתח בהרכב 2,876
211 שוער פתח בספסל 185


התפאורה הזו אולי הייתי נגד ביתר (פירוט בסרטון המצורף שם): http://www.maccabipedia.co.il/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7:_17-02-2008_%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_-_%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9C


בדיקה2 TestMaccabi