עונות ללא סיכום עונה

מתוך מכביפדיה

מעקב אחר עמודי עונה ללא הזנת סיכום עונה

העמודים בקטגוריה זו הם עמודי עונה שלא הוזן להם פרמטר "סיכום עונה" (|סיכום עונה=).
בכדי ללמוד כיצד יש להזין פרמטר זה ניתן להיעזר במדריך העריכה.