קטגוריה:פרופילים ללא גובה

מתוך מכביפדיה

בקטגורייה זו מוצגים כל הקטגוריה:פרופילים שלא הוזן להם "גובה".

כל השחקנים שלא מוגדר להם הגובה שלהם במכביפדיה בחלוקה לפי עונות (שבהם שיחקו):

משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:07-02-1925 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות אייבי וילסון
משחק:07-02-1925 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות זלמן סלונים
משחק:07-02-1925 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות סיקה שוורץ
משחק:07-02-1925 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות שמעון (לומק) לאומי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-10-1926 מכבי תל אביב נגד פ.ג.ה סרפנד - ידידות אברהם רזניק
משחק:02-10-1926 מכבי תל אביב נגד פ.ג.ה סרפנד - ידידות אייבי וילסון
משחק:02-10-1926 מכבי תל אביב נגד פ.ג.ה סרפנד - ידידות אריה זליבנסקי
משחק:02-10-1926 מכבי תל אביב נגד פ.ג.ה סרפנד - ידידות זלמן סלונים
משחק:02-10-1926 מכבי תל אביב נגד פ.ג.ה סרפנד - ידידות מרדכי פצנובסקי
משחק:02-10-1926 מכבי תל אביב נגד פ.ג.ה סרפנד - ידידות שמעון (לומק) לאומי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:03-02-1927 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות אברהם רזניק
משחק:03-02-1927 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות אייבי וילסון
משחק:03-02-1927 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות זלמן סלונים
משחק:03-02-1927 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות יעקב זליבנסקי
משחק:03-02-1927 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות מנחם חרש
משחק:03-02-1927 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות מרדכי פצנובסקי
משחק:03-02-1927 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות שמעון (לומק) לאומי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:14-04-1928 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - הגביע הארץ ישראלי אברהם רזניק
משחק:14-04-1928 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - הגביע הארץ ישראלי מרדכי פצנובסקי
משחק:14-04-1928 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - הגביע הארץ ישראלי שמעון (לומק) לאומי
משחק:26-11-1928 מכבי תל אביב נגד המעופפים מרמלה - ידידות אייבי וילסון
משחק:26-11-1928 מכבי תל אביב נגד המעופפים מרמלה - ידידות זלמן סלונים
משחק:26-11-1928 מכבי תל אביב נגד המעופפים מרמלה - ידידות יעקב זליבנסקי
משחק:26-11-1928 מכבי תל אביב נגד המעופפים מרמלה - ידידות מנחם חרש
משחק:30-03-1929 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הגביע הארץ ישראלי אריה זליבנסקי
משחק:30-03-1929 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הגביע הארץ ישראלי ווילי ברגר
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:03-05-1930 נורת'המפטונשייר רגימנט נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי מרק פצנובסקי
משחק:05-11-1929 מכבי תל אביב נגד א.ה.מ סמירלס (בריטניה) - ידידות אברהם רזניק
משחק:05-11-1929 מכבי תל אביב נגד א.ה.מ סמירלס (בריטניה) - ידידות אריה זליבנסקי
משחק:05-11-1929 מכבי תל אביב נגד א.ה.מ סמירלס (בריטניה) - ידידות זלמן סלונים
משחק:05-11-1929 מכבי תל אביב נגד א.ה.מ סמירלס (בריטניה) - ידידות חיים דליצקי
משחק:05-11-1929 מכבי תל אביב נגד א.ה.מ סמירלס (בריטניה) - ידידות מנחם חרש
משחק:05-11-1929 מכבי תל אביב נגד א.ה.מ סמירלס (בריטניה) - ידידות מרדכי פצנובסקי
משחק:05-11-1929 מכבי תל אביב נגד א.ה.מ סמירלס (בריטניה) - ידידות שמואל בכר
משחק:21-04-1930 סאות'סטפורדשייר רגימנט נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי יעקב זליבנסקי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-05-1931 מכבי תל אביב נגד מורכבת קהיר - ידידות אברהם רזניק
משחק:01-05-1931 מכבי תל אביב נגד מורכבת קהיר - ידידות אריה זליבנסקי
משחק:01-05-1931 מכבי תל אביב נגד מורכבת קהיר - ידידות בן ציון אפשטיין
משחק:01-05-1931 מכבי תל אביב נגד מורכבת קהיר - ידידות דוד ויינברג
משחק:01-05-1931 מכבי תל אביב נגד מורכבת קהיר - ידידות חיים דליצקי
משחק:01-05-1931 מכבי תל אביב נגד מורכבת קהיר - ידידות יהודה שקולניק
משחק:01-05-1931 מכבי תל אביב נגד מורכבת קהיר - ידידות יעקב זליבנסקי
משחק:01-05-1931 מכבי תל אביב נגד מורכבת קהיר - ידידות מנחם חרש
משחק:23-10-1931 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הליגה הארצית מרק פצנובסקי
משחק:30-10-1930 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ידידות שמואל בכר
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:09-01-1932 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הליגה הארצית מרדכי פצנובסקי
משחק:18-03-1932 מכבי תל אביב נגד המשטרה הבריטית - הליגה הארצית וינר סינקה
משחק:20-02-1932 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - הליגה הארצית ברוך בן אמוץ
משחק:20-02-1932 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - הליגה הארצית משה לבוק
משחק:20-05-1932 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הליגה הארצית אברהם רזניק
משחק:20-05-1932 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הליגה הארצית חיים דליצקי
משחק:20-05-1932 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הליגה הארצית שמואל בכר
משחק:22-01-1932 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית אריה זליבנסקי
משחק:22-01-1932 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית בן ציון אפשטיין
משחק:22-01-1932 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית דוד ויינברג
משחק:22-01-1932 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית יעקב זליבנסקי
משחק:22-01-1932 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית מנחם חרש
משחק:26-09-1931 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ידידות יהודה שקולניק
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:10-06-1933 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הגביע הארץ ישראלי אריה זליבנסקי
משחק:10-06-1933 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הגביע הארץ ישראלי בן ציון אפשטיין
משחק:10-06-1933 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הגביע הארץ ישראלי דוד ויינברג
משחק:10-06-1933 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הגביע הארץ ישראלי יעקב זליבנסקי
משחק:10-06-1933 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הגביע הארץ ישראלי מנחם חרש
משחק:10-06-1933 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הגביע הארץ ישראלי מרדכי פצנובסקי
משחק:10-06-1933 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הגביע הארץ ישראלי שמואל בכר
משחק:15-04-1933 מכבי תל אביב נגד נבחרת קפריסין - ידידות אברהם רזניק
משחק:15-04-1933 מכבי תל אביב נגד נבחרת קפריסין - ידידות אריה הופמן
משחק:15-04-1933 מכבי תל אביב נגד נבחרת קפריסין - ידידות יהודה שקולניק
משחק:15-04-1933 מכבי תל אביב נגד נבחרת קפריסין - ידידות מרק פצנובסקי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-06-1934 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי פרי נויפלד
משחק:09-03-1934 מכבי תל אביב נגד ט.א.ק. טרנסילבניה - ידידות חיים רייך
משחק:09-03-1934 מכבי תל אביב נגד ט.א.ק. טרנסילבניה - ידידות מנחם מרימוביץ'
משחק:09-03-1934 מכבי תל אביב נגד ט.א.ק. טרנסילבניה - ידידות מרק פצנובסקי
משחק:18-11-1933 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית וינר סינקה
משחק:18-11-1933 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית מרדכי פצנובסקי
משחק:27-01-1934 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית אברהם רזניק
משחק:27-01-1934 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית אריה זליבנסקי
משחק:27-01-1934 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית בן ציון אפשטיין
משחק:27-01-1934 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית דוד ויינברג
משחק:27-01-1934 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית יעקב זליבנסקי
משחק:27-01-1934 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית מנחם חרש
משחק:27-01-1934 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית שמואל בכר
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:05-01-1935 מכבי נס ציונה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית אברהם רזניק
משחק:05-01-1935 מכבי נס ציונה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית דוד ויינברג
משחק:05-01-1935 מכבי נס ציונה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית וינר סינקה
משחק:05-01-1935 מכבי נס ציונה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית יעקב זליבנסקי
משחק:05-01-1935 מכבי נס ציונה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית מנחם חרש
משחק:05-01-1935 מכבי נס ציונה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית פרי נויפלד
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-01-1936 ראפיד בוקרשט נגד מכבי תל אביב - ידידות אברהם רזניק
משחק:02-01-1936 ראפיד בוקרשט נגד מכבי תל אביב - ידידות גאול מכליס
משחק:02-01-1936 ראפיד בוקרשט נגד מכבי תל אביב - ידידות יוסף (ג'ו) סידי
משחק:02-01-1936 ראפיד בוקרשט נגד מכבי תל אביב - ידידות יוסף ליברמן
משחק:02-01-1936 ראפיד בוקרשט נגד מכבי תל אביב - ידידות יעקב זליבנסקי
משחק:02-01-1936 ראפיד בוקרשט נגד מכבי תל אביב - ידידות מנחם מרימוביץ'
משחק:02-01-1936 ראפיד בוקרשט נגד מכבי תל אביב - ידידות נתן פנץ
משחק:02-01-1936 ראפיד בוקרשט נגד מכבי תל אביב - ידידות פרי נויפלד
משחק:02-01-1936 ראפיד בוקרשט נגד מכבי תל אביב - ידידות פרידריך דוננפלד
משחק:02-11-1936 מכבי תל אביב נגד נבחרת ברוקלין - מחנה האימונים בארצות הברית איליה וסטרמנס
משחק:04-11-1936 מכבי תל אביב נגד אולסטארס ניו ג'רסי - מחנה האימונים בארצות הברית אדמונד הרמן
משחק:04-11-1936 מכבי תל אביב נגד אולסטארס ניו ג'רסי - מחנה האימונים בארצות הברית אריה בורשטיין
משחק:04-11-1936 מכבי תל אביב נגד אולסטארס ניו ג'רסי - מחנה האימונים בארצות הברית דוד ויינברג
משחק:04-11-1936 מכבי תל אביב נגד אולסטארס ניו ג'רסי - מחנה האימונים בארצות הברית קורט פלאצ'ק
משחק:08-02-1936 מכבי נס ציונה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית לאיוש הס
משחק:14-12-1936 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית חיים רייך
משחק:15-11-1936 מכבי תל אביב נגד נבחרת מכבי והכח שיקגו - מחנה האימונים בארצות הברית בן ציון אפשטיין
משחק:15-11-1936 מכבי תל אביב נגד נבחרת מכבי והכח שיקגו - מחנה האימונים בארצות הברית יצחק מאוזנר
משחק:16-05-1936 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ידידות וינר סינקה
משחק:16-05-1936 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ידידות צבי פוקס
משחק:17-12-1936 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית שלום שלומזון
משחק:22-02-1936 הכח תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית אריה הופמן
משחק:22-02-1936 הכח תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית ישראל אלסנר
משחק:22-10-1936 מכבי תל אביב נגד אולסטארס שיקגו - מחנה האימונים בארצות הברית יונה אפריימוב
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:06-02-1937 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית פרידריך דוננפלד
משחק:13-02-1937 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הגביע הארץ ישראלי בן ציון אפשטיין
משחק:13-02-1937 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הגביע הארץ ישראלי וינר סינקה
משחק:13-02-1937 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הגביע הארץ ישראלי יוסף ליברמן
משחק:13-02-1937 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הגביע הארץ ישראלי ישראל אלסנר
משחק:13-02-1937 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הגביע הארץ ישראלי מנחם מרימוביץ'
משחק:13-02-1937 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הגביע הארץ ישראלי שלום שלומזון
משחק:13-11-1937 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - הליגה הארצית אברהם רזניק
משחק:13-11-1937 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - הליגה הארצית צבי פוקס
משחק:26-02-1937 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית נתן פנץ
משחק:30-01-1937 מכבי תל אביב נגד הכח תל אביב - הליגה הארצית גאול מכליס
משחק:30-01-1937 מכבי תל אביב נגד הכח תל אביב - הליגה הארצית פרי נויפלד
משחק:30-10-1937 הכח תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית יוסף (ג'ו) סידי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:03-12-1938 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית אברהם רזניק
משחק:03-12-1938 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית אהרון סידי
משחק:03-12-1938 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית גאול מכליס
משחק:03-12-1938 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית יוסף (ג'ו) סידי
משחק:03-12-1938 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית יעקב מכליס
משחק:03-12-1938 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית מנחם מרימוביץ'
משחק:03-12-1938 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית פרי נויפלד
משחק:03-12-1938 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית צבי פוקס
משחק:03-12-1938 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית שלום שלומזון
משחק:05-03-1938 מכבי תל אביב נגד מכבי נס ציונה - הגביע הארץ ישראלי יוסף ליברמן
משחק:10-04-1938 מכבי תל אביב נגד הכח תל אביב- הגביע הארץ ישראלי ישראל אלסנר
משחק:10-04-1938 מכבי תל אביב נגד הכח תל אביב- הגביע הארץ ישראלי נתן פנץ
משחק:28-05-1938 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הגביע הארץ ישראלי וינר סינקה
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-04-1939 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית גאול מכליס
משחק:01-07-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת ניו סאות' ויילס (אוסטרליה) - מחנה האימונים באוסטרליה אברהם בית הלוי
משחק:01-07-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת ניו סאות' ויילס (אוסטרליה) - מחנה האימונים באוסטרליה אברהם רזניק
משחק:01-07-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת ניו סאות' ויילס (אוסטרליה) - מחנה האימונים באוסטרליה בנימין מזרחי
משחק:01-07-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת ניו סאות' ויילס (אוסטרליה) - מחנה האימונים באוסטרליה יוסף (ג'ו) סידי
משחק:01-07-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת ניו סאות' ויילס (אוסטרליה) - מחנה האימונים באוסטרליה יוסף ליברמן
משחק:01-07-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת ניו סאות' ויילס (אוסטרליה) - מחנה האימונים באוסטרליה מנחם מרימוביץ'
משחק:01-07-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת ניו סאות' ויילס (אוסטרליה) - מחנה האימונים באוסטרליה פרי נויפלד
משחק:01-07-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת ניו סאות' ויילס (אוסטרליה) - מחנה האימונים באוסטרליה צבי ארליך
משחק:01-07-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת ניו סאות' ויילס (אוסטרליה) - מחנה האימונים באוסטרליה צבי פוקס
משחק:04-03-1939 המשטרה הבריטית נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי יעקב מכליס
משחק:04-07-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת ניו זילנד הצפונית (אוסטרליה) - מחנה האימונים באוסטרליה אברהם שניידרוביץ'
משחק:05-08-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת אוסטרליה - מחנה האימונים באוסטרליה שלום שלומזון
משחק:08-08-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת ויקטוריה (אוסטרליה) - מחנה האימונים באוסטרליה וינר סינקה
משחק:09-12-1939 מכבי נס ציונה נגד מכבי תל אביב - ידידות אברהם טוריקה
משחק:18-11-1939 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ידידות אהרון סידי
משחק:18-11-1939 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ידידות ישראל אלסנר
משחק:25-11-1939 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - הליגה הארצית משה אורנשטיין
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:04-05-1940 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית אהרון סידי
משחק:04-05-1940 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית גאול מכליס
משחק:04-05-1940 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית וינר סינקה
משחק:04-05-1940 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית יוסף (ג'ו) סידי
משחק:04-05-1940 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית יוסף ליברמן
משחק:04-05-1940 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית יעקב מכליס
משחק:04-05-1940 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית צבי פוקס
משחק:04-05-1940 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית שלום שלומזון
משחק:06-01-1940 מכבי רחובות נגד מכבי תל אביב - ידידות יונה פוקס
משחק:06-01-1940 מכבי רחובות נגד מכבי תל אביב - ידידות פרי נויפלד
משחק:06-04-1940 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית משה אורנשטיין
משחק:10-02-1940 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית ישראל אלסנר
משחק:22-06-1940 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - הליגה הארצית אברהם שניידרוביץ'
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-03-1942 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי גאול מכליס
משחק:02-03-1942 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי הרצל פריצנר
משחק:02-03-1942 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי וינר סינקה
משחק:02-03-1942 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי ישראל אלסנר
משחק:05-01-1941 מכבי ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - ידידות אהרון סידי
משחק:05-01-1941 מכבי ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - ידידות יוסף (ג'ו) סידי
משחק:05-01-1941 מכבי ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - ידידות יעקב מכליס
משחק:05-01-1941 מכבי ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - ידידות פרי נויפלד
משחק:05-01-1941 מכבי ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - ידידות שלום שלומזון
משחק:06-10-1941 הפועל רמת גן נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית ג'ון וינטר
משחק:08-11-1941 הפועל ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי צבי פוקס
משחק:14-03-1942 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי איזיה גרינגרוס
משחק:15-11-1941 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הגביע הארץ ישראלי אלי פוקס
משחק:22-11-1941 הכח תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית אברהם ברייטפלד
משחק:22-11-1941 הכח תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית יוסף מרימוביץ'
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-10-1943 מכבי נס ציונה נגד מכבי תל אביב - ליגה א הרצל פריצנר
משחק:04-03-1944 הפועל רחובות נגד מכבי תל אביב - ליגה א אברהם טוריקה
משחק:04-03-1944 הפועל רחובות נגד מכבי תל אביב - ליגה א אהרון סידי
משחק:04-03-1944 הפועל רחובות נגד מכבי תל אביב - ליגה א אלי פוקס
משחק:04-03-1944 הפועל רחובות נגד מכבי תל אביב - ליגה א חיים בורשטיין
משחק:04-03-1944 הפועל רחובות נגד מכבי תל אביב - ליגה א יוסף מרימוביץ'
משחק:04-12-1943 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה א פרי נויפלד
משחק:08-04-1944 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה א שלום שלומזון
משחק:12-02-1944 מכבי ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - ליגה א יוסף (ג'ו) סידי
משחק:13-05-1944 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה א בנימין חסון
משחק:13-05-1944 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה א וינר סינקה
משחק:27-11-1943 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה א גאול מכליס
משחק:27-11-1943 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה א יעקב מכליס
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-06-1945 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - הליגה הארצית אברהם טוריקה
משחק:05-05-1945 היידוק ספליט נגד מכבי תל אביב - ידידות אברהם ברייטפלד
משחק:05-05-1945 היידוק ספליט נגד מכבי תל אביב - ידידות אהרון סידי
משחק:05-05-1945 היידוק ספליט נגד מכבי תל אביב - ידידות איזיה גרינגרוס
משחק:05-05-1945 היידוק ספליט נגד מכבי תל אביב - ידידות בנימין חסון
משחק:05-05-1945 היידוק ספליט נגד מכבי תל אביב - ידידות גאול מכליס
משחק:05-05-1945 היידוק ספליט נגד מכבי תל אביב - ידידות הרצל פריצנר
משחק:05-05-1945 היידוק ספליט נגד מכבי תל אביב - ידידות יוסף מרימוביץ'
משחק:05-05-1945 היידוק ספליט נגד מכבי תל אביב - ידידות משה ליטבק
משחק:09-12-1944 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית אלי פוקס
משחק:09-12-1944 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית שלום שלומזון
משחק:30-09-1944 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ידידות יוסף (ג'ו) סידי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-06-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - הגביע הארץ ישראלי אהרון סידי
משחק:01-06-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - הגביע הארץ ישראלי אלי פוקס
משחק:01-06-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - הגביע הארץ ישראלי יוסף מרימוביץ'
משחק:08-06-1946 מכבי תל אביב נגד מכבי נס ציונה - הגביע הארץ ישראלי אברהם בנדורי
משחק:08-06-1946 מכבי תל אביב נגד מכבי נס ציונה - הגביע הארץ ישראלי אברהם טוריקה
משחק:08-06-1946 מכבי תל אביב נגד מכבי נס ציונה - הגביע הארץ ישראלי בנימין חסון
משחק:08-06-1946 מכבי תל אביב נגד מכבי נס ציונה - הגביע הארץ ישראלי יוסי גורפינקל
משחק:08-06-1946 מכבי תל אביב נגד מכבי נס ציונה - הגביע הארץ ישראלי צבי סטודינסקי
משחק:08-06-1946 מכבי תל אביב נגד מכבי נס ציונה - הגביע הארץ ישראלי שלום שלומזון
משחק:22-12-1945 חיל האוויר היווני נגד מכבי תל אביב - ידידות ישראל אייזנמן
משחק:25-05-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - הגביע הארץ ישראלי יונה פוקס
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-03-1947 מכבי תל אביב נגד הפועל הרצליה - ליגה א אהרון סידי
משחק:01-03-1947 מכבי תל אביב נגד הפועל הרצליה - ליגה א יוסף מרימוביץ'
משחק:02-11-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה א אלי פוקס
משחק:02-11-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה א יוסי גורפינקל
משחק:02-11-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה א שלום שלומזון
משחק:04-01-1947 מכבי תל אביב נגד מכבי ראשון לציון - ליגה א יונה פוקס
משחק:06-09-1947 מכבי תל אביב נגד הפועל רחובות - ליגה א חיים גלזר
משחק:13-09-1947 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה א איזיה גרינגרוס
משחק:13-09-1947 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה א ישראל חליבנר
משחק:15-03-1947 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ידידות אברהם טוריקה
משחק:15-03-1947 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ידידות בנימין חסון
משחק:15-03-1947 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ידידות ישראל אייזנמן
משחק:22-03-1947 הפועל רמת גן נגד מכבי תל אביב - ליגה א אברהם בנדורי
משחק:26-04-1947 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א צבי סטודינסקי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א אברהם (אג'ו) מורטקוביץ'
משחק:02-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א אברהם בנדורי
משחק:02-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א אברהם טוריקה
משחק:02-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א אלי פוקס
משחק:02-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א יונה פוקס
משחק:02-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א יוסף מרימוביץ'
משחק:02-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א ישראל אייזנמן
משחק:02-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א צבי סטודינסקי
משחק:02-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א שלום שלומזון
משחק:02-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א שמואל (פפו) ישראלי
משחק:03-06-1950 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה א שטוב
משחק:05-11-1949 מכבי תל אביב נגד מכבי רחובות - גביע יד לעשרה אהרון סידי
משחק:07-05-1949 מכבי תל אביב נגד מכבי רחובות - גביע המדינה חצ'קלביץ
משחק:08-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה א יוסף גולדשטיין
משחק:11-06-1949 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה א יוסף (ג'ו) סידי
משחק:11-06-1949 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה א יוסף עמרם
משחק:14-05-1949 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה בנימין חסון
משחק:21-07-1950 מכבי תל אביב נגד פרטיזן בלגרד - ידידות יצחק שניאור
משחק:22-07-1950 מכבי תל אביב נגד וויבודינה נובי סאד - ידידות ישראל חליבנר
משחק:27-10-1949 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה א איזיה גרינגרוס
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:03-03-1951 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - גביע יד לעשרה יונה פוקס
משחק:03-03-1951 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - גביע יד לעשרה צבי סטודינסקי
משחק:05-05-1951 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - גביע יד לעשרה יוסף גולדשטיין
משחק:05-05-1951 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - גביע יד לעשרה שמואל (פפו) ישראלי
משחק:24-02-1951 מכבי ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - גביע יד לעשרה ישראל חליבנר
משחק:24-03-1951 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - גביע יד לעשרה אלי פוקס
משחק:31-03-1951 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - גביע יד לעשרה אברהם (אג'ו) מורטקוביץ'
משחק:31-03-1951 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - גביע יד לעשרה אברהם בנדורי
משחק:31-03-1951 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - גביע יד לעשרה אברהם טוריקה
משחק:31-03-1951 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - גביע יד לעשרה דוב וייס
משחק:31-03-1951 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - גביע יד לעשרה יצחק שניאור
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-11-1952 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה א אברהם (אג'ו) מורטקוביץ'
משחק:01-11-1952 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה א אברהם בנדורי
משחק:01-11-1952 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה א אלי פוקס
משחק:01-11-1952 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה א דוב וייס
משחק:01-11-1952 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה א יוסף גולדשטיין
משחק:01-11-1952 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה א יוסף מרימוביץ'
משחק:01-11-1952 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה א יצחק שניאור
משחק:01-11-1952 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה א ישראל חליבנר
משחק:01-11-1952 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה א נח רזניק
משחק:01-11-1952 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה א צבי סטודינסקי
משחק:03-11-1951 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה א אברהם טוריקה
משחק:03-11-1951 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה א שמואל (פפו) ישראלי
משחק:05-04-1952 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה א יונה פוקס
משחק:05-04-1952 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה א ישראל אייזנמן
משחק:06-10-1951 מכבי ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - ליגה א שטוב
משחק:13-10-1951 מכבי תל אביב נגד מכבי רחובות - ליגה א יוסף (ג'ו) סידי
משחק:15-11-1952 הפועל רמת גן נגד מכבי תל אביב - ליגה א אבי פוסטולסקי
משחק:15-11-1952 הפועל רמת גן נגד מכבי תל אביב - ליגה א מנחם שפירא
משחק:18-10-1952 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה א יצחק נחמיאס
משחק:18-10-1952 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה א יצחק פוסטולסקי
משחק:27-10-1951 הפועל ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - ליגה א הרצל ליפשיץ
משחק:30-05-1952 מכבי רחובות נגד מכבי תל אביב - ליגה א פסח
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:05-12-1953 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית אברהם בנדורי
משחק:05-12-1953 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית אלי פוקס
משחק:05-12-1953 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית בנימין רבינוביץ
משחק:05-12-1953 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית יוסף גולדשטיין
משחק:05-12-1953 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית יוסף מרימוביץ'
משחק:05-12-1953 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית יצחק שניאור
משחק:05-12-1953 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית ישראל חליבנר
משחק:05-12-1953 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית נח רזניק
משחק:05-12-1953 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית צבי סטודינסקי
משחק:05-12-1953 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית שמואל (פפו) ישראלי
משחק:06-02-1954 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אליעזר פרופר
משחק:06-02-1954 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מנחם שפירא
משחק:06-02-1954 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שאול מתניה
משחק:06-06-1953 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אבי פוסטולסקי
משחק:06-06-1953 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם (אג'ו) מורטקוביץ'
משחק:06-06-1953 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יצחק נחמיאס
משחק:09-05-1953 הפועל בלפוריה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם טוריקה
משחק:09-05-1953 הפועל בלפוריה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אריה עפרוני
משחק:13-06-1953 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית רוזנבוים
משחק:17-10-1953 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית הארי קלאוזנר
משחק:21-02-1953 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מרסל כהן
משחק:27-06-1953 מכבי תל אביב נגד הפועל רמת גן - ליגה לאומית הרצל ליפשיץ
משחק:27-06-1953 מכבי תל אביב נגד הפועל רמת גן - ליגה לאומית רוטר
משחק:27-06-1953 מכבי תל אביב נגד הפועל רמת גן - ליגה לאומית שלום שלומזון
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-06-1956 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם בנדורי
משחק:02-06-1956 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אליעזר פרופר
משחק:02-06-1956 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית בנימין רבינוביץ
משחק:02-06-1956 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יונה פוקס
משחק:02-06-1956 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יצחק נחמיאס
משחק:02-06-1956 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יצחק שניאור
משחק:02-06-1956 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית צבי סטודינסקי
משחק:02-06-1956 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רפי לוי
משחק:02-06-1956 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שאול מתניה
משחק:02-06-1956 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שמואל (פפו) ישראלי
משחק:03-03-1956 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית דויד דוברין
משחק:03-09-1955 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית יוסף גולדשטיין
משחק:03-12-1955 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יוסף מרימוביץ'
משחק:03-12-1955 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ישראל חליבנר
משחק:03-12-1955 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית נח רזניק
משחק:05-02-1955 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה לאומית אפרים מאיר
משחק:05-02-1955 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה לאומית יהושע ריגל
משחק:07-01-1956 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם טוריקה
משחק:07-04-1956 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית אבי פוסטולסקי
משחק:09-04-1955 מכבי תל אביב נגד מכבי רחובות - ליגה לאומית מנחם שפירא
משחק:10-09-1955 מכבי רחובות נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מנחם נויהוז
משחק:10-12-1955 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית משה ישראלי
משחק:11-06-1955 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית יצחק פלשל
משחק:12-02-1955 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד גלזינגר
משחק:12-03-1955 מכבי תל אביב נגד הפועל חדרה - ליגה לאומית כץ
משחק:15-10-1955 הפועל רמת גן נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית חיים הלפרין
משחק:21-05-1955 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - ליגה לאומית אלדד בוקשפן
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:06-04-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית יהושע ריגל
משחק:08-06-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - גביע המדינה אברהם בנדורי
משחק:08-06-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - גביע המדינה אליעזר פרופר
משחק:08-06-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - גביע המדינה בנימין רבינוביץ
משחק:08-06-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - גביע המדינה זכריה בן צבי
משחק:08-06-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - גביע המדינה יאיר פנטילט
משחק:08-06-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - גביע המדינה יונה פוקס
משחק:08-06-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - גביע המדינה יצחק נחמיאס
משחק:08-06-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - גביע המדינה רפי לוי
משחק:08-06-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - גביע המדינה שאול מתניה
משחק:08-06-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - גביע המדינה שמואל (פפו) ישראלי
משחק:08-12-1956 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מנחם נויהוז
משחק:08-12-1956 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית נח רזניק
משחק:08-12-1956 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית צבי סטודינסקי
משחק:09-02-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית יוסף מרימוביץ'
משחק:09-03-1957 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אמנון אהרונסקינד
משחק:16-03-1957 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אילן שטנגל
משחק:23-02-1957 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה לאומית מאיר קרני
משחק:30-06-1957 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה דוד גלזינגר
משחק:30-06-1957 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה צבי אייזנבוים
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:08-02-1958 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אליעזר פרופר
משחק:08-02-1958 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אמנון אהרונסקינד
משחק:08-02-1958 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד גלזינגר
משחק:08-02-1958 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהושע ריגל
משחק:08-02-1958 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יצחק פלשל
משחק:21-06-1958 מכבי בת ים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה דימקובסקי
משחק:21-06-1958 מכבי בת ים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יאיר פנטילט
משחק:21-06-1958 מכבי בת ים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה משה ישראלי
משחק:22-02-1958 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יונה פוקס
משחק:28-12-1957 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם בנדורי
משחק:28-12-1957 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית בנימין רבינוביץ
משחק:28-12-1957 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יוסף גולדשטיין
משחק:28-12-1957 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יצחק נחמיאס
משחק:28-12-1957 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יצחק פוסטולסקי
משחק:28-12-1957 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית נח רזניק
משחק:28-12-1957 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית צבי אייזנבוים
משחק:28-12-1957 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רפי לוי
משחק:28-12-1957 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שאול מתניה
משחק:28-12-1957 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שמואל (פפו) ישראלי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:07-02-1959 רדניצקי בלגרד נגד מכבי תל אביב - ידידות אברהם בנדורי
משחק:07-02-1959 רדניצקי בלגרד נגד מכבי תל אביב - ידידות אליעזר פרופר
משחק:07-02-1959 רדניצקי בלגרד נגד מכבי תל אביב - ידידות יוסף גולדשטיין
משחק:07-02-1959 רדניצקי בלגרד נגד מכבי תל אביב - ידידות יצחק נחמיאס
משחק:07-02-1959 רדניצקי בלגרד נגד מכבי תל אביב - ידידות יצחק פלשל
משחק:07-02-1959 רדניצקי בלגרד נגד מכבי תל אביב - ידידות נח רזניק
משחק:07-02-1959 רדניצקי בלגרד נגד מכבי תל אביב - ידידות רפי לוי
משחק:07-02-1959 רדניצקי בלגרד נגד מכבי תל אביב - ידידות שאול מתניה
משחק:09-05-1959 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית אהרון שרשטינסקי
משחק:10-01-1959 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יאיר פנטילט
משחק:12-09-1959 הפועל קריית חיים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה עמוס זלוטולוב
משחק:13-12-1958 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ציון כהן
משחק:18-04-1959 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית אליעזר וילנסקי
משחק:18-04-1959 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית מיכאל בן הרוש
משחק:22-11-1958 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית צבי אייזנבוים
משחק:24-01-1959 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אבי פוסטולסקי
משחק:24-01-1959 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב גוזלי
משחק:24-01-1959 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שמואל (פפו) ישראלי
משחק:25-04-1959 מכבי תל אביב נגד הפועל רמת גן גבעתיים - ליגה לאומית יוסף פיזנטי
משחק:28-02-1959 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יונה פוקס
משחק:29-11-1958 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית אמנון אהרונסקינד
משחק:29-11-1958 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית דוד גלזינגר
משחק:29-11-1958 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית יהושע ריגל
משחק:29-11-1958 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית עזרא צפדיה
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-01-1960 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית זכריה לביא
משחק:04-06-1960 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אהרון שרשטינסקי
משחק:04-06-1960 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אמנון אהרונסקינד
משחק:04-06-1960 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד גלזינגר
משחק:04-06-1960 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יוסף גולדשטיין
משחק:04-06-1960 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יצחק נחמיאס
משחק:04-06-1960 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יצחק פלשל
משחק:04-06-1960 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית עזרא צפדיה
משחק:04-06-1960 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית צבי אייזנבוים
משחק:04-06-1960 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רפי לוי
משחק:04-06-1960 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שאול מתניה
משחק:06-02-1960 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אליעזר פרופר
משחק:06-02-1960 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהושע ריגל
משחק:07-05-1960 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית נח רזניק
משחק:07-11-1959 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אליעזר וילנסקי
משחק:07-11-1959 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב גוזלי
משחק:07-11-1959 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מאיר מורי
משחק:13-04-1960 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית יעקב פלנצמן
משחק:13-04-1960 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית מיכאל בן הרוש
משחק:16-01-1960 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית עמוס זלוטולוב
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-04-1961 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית אהרון שרשטינסקי
משחק:01-04-1961 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית אליעזר וילנסקי
משחק:01-04-1961 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית אליעזר פרופר
משחק:01-04-1961 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית אמנון אהרונסקינד
משחק:01-04-1961 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית יוסף גולדשטיין
משחק:01-04-1961 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית יצחק פלשל
משחק:01-04-1961 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית מיכאל בן הרוש
משחק:01-04-1961 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית ניסים בכר
משחק:01-04-1961 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית עזרא צפדיה
משחק:01-04-1961 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית צבי אייזנבוים
משחק:01-04-1961 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית שאול מתניה
משחק:04-03-1961 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית קלמן סופרין
משחק:05-11-1960 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית חיים לוין
משחק:05-11-1960 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יוסף גלייט
משחק:05-11-1960 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית נח רזניק
משחק:05-11-1960 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רפי לוי
משחק:06-05-1961 צ'לסי נגד מכבי תל אביב - ידידות דוד גלזינגר
משחק:06-05-1961 צ'לסי נגד מכבי תל אביב - ידידות יהושע ריגל
משחק:06-05-1961 צ'לסי נגד מכבי תל אביב - ידידות יצחק נחמיאס
משחק:13-05-1961 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית אברהם בכר
משחק:13-05-1961 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית משה עסיס
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-12-1961 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - גביע המדינה בני רווח
משחק:03-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פרדס חנה - גביע המדינה אברהם בכר
משחק:03-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פרדס חנה - גביע המדינה אליעזר וילנסקי
משחק:03-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פרדס חנה - גביע המדינה חיים לוין
משחק:03-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פרדס חנה - גביע המדינה יהושע ריגל
משחק:03-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פרדס חנה - גביע המדינה יוסף גולדשטיין
משחק:03-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פרדס חנה - גביע המדינה יוסף גלייט
משחק:03-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פרדס חנה - גביע המדינה יצחק פלשל
משחק:03-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פרדס חנה - גביע המדינה ניסים בכר
משחק:03-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פרדס חנה - גביע המדינה עמוס זלוטולוב
משחק:03-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פרדס חנה - גביע המדינה שאול מתניה
משחק:06-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית אמנון אהרונסקינד
משחק:07-04-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית אהרון שרשטינסקי
משחק:07-04-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית יצחק נחמיאס
משחק:07-04-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית משה עסיס
משחק:07-04-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית נח רזניק
משחק:07-04-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית עזרא צפדיה
משחק:07-10-1961 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלי קטן
משחק:09-12-1961 הפועל טבריה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיכאל בן הרוש
משחק:13-02-1962 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהושוע קוצ'ינסקי
משחק:14-04-1962 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית קלמן סופרין
משחק:17-05-1961 הפועל מרמורק נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה דוד גלזינגר
משחק:21-04-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית יוסף פיזנטי
משחק:24-02-1962 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב יעקובי
משחק:27-02-1962 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב וייסברוד
משחק:31-03-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית משה בלייברג
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית אברהם עוזיאל
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית אמנון אהרונסקינד
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית בנימין רבינוביץ
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית ג'קי פורטוגז
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית חיים לוין
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית יצחק נחמיאס
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית יצחק פלשל
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית משה עסיס
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית ניסים בכר
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית שאול מתניה
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית שלום שיקווה
משחק:02-03-1963 הפועל נהריה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אליעזר וילנסקי
משחק:02-03-1963 הפועל נהריה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה דן בריצקי
משחק:02-03-1963 הפועל נהריה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יעקב יעקובי
משחק:02-03-1963 הפועל נהריה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יצחק לוי
משחק:02-03-1963 הפועל נהריה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה סמי צרפתי
משחק:02-03-1963 הפועל נהריה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה עמוס זלוטולוב
משחק:03-11-1962 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהושוע קוצ'ינסקי
משחק:03-11-1962 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית נח רזניק
משחק:03-11-1962 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ציון כהן
משחק:03-11-1962 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שאולי ציון
משחק:04-05-1963 שמשון תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אריה טסה
משחק:05-01-1963 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - ליגה לאומית דוד גלזינגר
משחק:05-01-1963 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - ליגה לאומית דן ברידקין
משחק:06-10-1962 הכח מכבי רמת גן נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אברהם בכר
משחק:06-10-1962 הכח מכבי רמת גן נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אהרון שרשטינסקי
משחק:06-10-1962 הכח מכבי רמת גן נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה מיכאל בן הרוש
משחק:06-10-1962 הכח מכבי רמת גן נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה עזרא צפדיה
משחק:08-12-1962 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם מלצמן
משחק:17-11-1962 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית שלמה סידס
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-11-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית חיים לוין
משחק:02-11-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית יצחק נחמיאס
משחק:02-11-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית יצחק פלשל
משחק:02-11-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית משה וולפריד
משחק:02-11-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית משה עסיס
משחק:02-11-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית ניסים בכר
משחק:02-11-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית עמוס זלוטולוב
משחק:02-11-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית רחמים טלבי
משחק:02-11-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית שאול מתניה
משחק:02-11-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית שלום שיקווה
משחק:04-04-1964 הפועל לוד נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד קרקו
משחק:04-04-1964 הפועל לוד נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דן בריצקי
משחק:04-04-1964 הפועל לוד נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהודה עסיס
משחק:04-04-1964 הפועל לוד נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית צביקה רוזן
משחק:04-04-1964 הפועל לוד נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית קלמן סופרין
משחק:04-07-1964 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אורי קדמי
משחק:06-06-1964 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית מיכאל גרשוביץ'
משחק:18-01-1964 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד לוי
משחק:19-10-1963 הכח רמת גן נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אריה טסה
משחק:22-09-1964 הפועל נחליאל נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אלי פרחיה
משחק:25-02-1964 מכבי תל אביב נגד הפועל קריית אונו - גביע המדינה אליעזר וילנסקי
משחק:25-02-1964 מכבי תל אביב נגד הפועל קריית אונו - גביע המדינה אשר גרטלר
משחק:26-10-1963 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אמנון אהרונסקינד
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-06-1965 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה דוד קרקו
משחק:01-06-1965 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה חיים לוין
משחק:01-06-1965 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה משה עסיס
משחק:01-06-1965 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה ניסים בכר
משחק:01-06-1965 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה עמוס זלוטולוב
משחק:01-06-1965 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה רחמים טלבי
משחק:01-06-1965 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה רפי ברנס
משחק:01-06-1965 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה שאול מתניה
משחק:01-06-1965 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה שלום שיקווה
משחק:02-01-1965 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אורי קדמי
משחק:02-01-1965 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיכאל גרשוביץ'
משחק:02-01-1965 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית צביקה רוזן
משחק:02-01-1965 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית קלמן סופרין
משחק:03-10-1964 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלי פרחיה
משחק:05-06-1965 הכח רמת גן נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב קסטנבוים
משחק:05-12-1964 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד לוי
משחק:17-04-1965 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית אברהם עוזיאל
משחק:17-04-1965 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית אשר גרטלר
משחק:24-11-1964 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב בריל
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-12-1965 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית אורי קדמי
משחק:01-12-1965 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית אלי פרחיה
משחק:01-12-1965 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית דוד קרקו
משחק:01-12-1965 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית חיים לוין
משחק:01-12-1965 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית משה עסיס
משחק:01-12-1965 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית ניסים בכר
משחק:01-12-1965 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית צביקה רוזן
משחק:01-12-1965 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית רחמים טלבי
משחק:01-12-1965 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית שאול מתניה
משחק:01-12-1965 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית שלום שיקווה
משחק:02-04-1966 הפועל מחנה יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב קסטנבוים
משחק:02-04-1966 הפועל מחנה יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיכאל גרשוביץ'
משחק:02-04-1966 הפועל מחנה יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רפי ברנס
משחק:02-10-1965 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית עמוס זלוטולוב
משחק:04-02-1966 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית אשר גרטלר
משחק:08-01-1966 מכבי שעריים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רפי לוי
משחק:18-12-1965 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית יעקב חמצני
משחק:19-03-1966 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם מלצמן
משחק:21-05-1966 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - ליגה לאומית יצחק לוי
משחק:23-03-1966 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה משה בלייברג
משחק:31-05-1966 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - גביע המדינה דרור בר נור
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-06-1968 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אורי קדמי
משחק:01-06-1968 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד קרקו
משחק:01-06-1968 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דרור בר נור
משחק:01-06-1968 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית חיים לוין
משחק:01-06-1968 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית משה עסיס
משחק:01-06-1968 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ניסים בכר
משחק:01-06-1968 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית עמוס זלוטולוב
משחק:01-06-1968 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית צביקה רוזן
משחק:01-06-1968 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רחמים טלבי
משחק:01-06-1968 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שלום שיקווה
משחק:01-10-1966 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם מלצמן
משחק:01-10-1966 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלי פרחיה
משחק:01-10-1966 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיכאל גרשוביץ'
משחק:01-10-1966 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רפי ברנס
משחק:01-11-1967 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אלי סנדלר
משחק:01-11-1967 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יעקב קסטנבוים
משחק:02-12-1967 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית עזרא עוזרי
משחק:03-05-1967 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אשר גרטלר
משחק:05-12-1967 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית אהוד פרדי שוחט
משחק:20-01-1968 שמשון תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלי ביבי
משחק:26-08-1967 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית שלמה צפניק
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-03-1969 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית אורי קדמי
משחק:01-03-1969 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית דוד קרקו
משחק:01-03-1969 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית דרור בר נור
משחק:01-03-1969 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית חיים לוין
משחק:01-03-1969 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית מאיר נמני
משחק:01-03-1969 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית משה עסיס
משחק:01-03-1969 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית עמוס זלוטולוב
משחק:01-03-1969 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית צביקה רוזן
משחק:01-03-1969 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית רחמים טלבי
משחק:01-03-1969 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית שלום שיקווה
משחק:02-11-1968 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - ליגה לאומית מיקי מיכאלי
משחק:02-11-1968 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - ליגה לאומית שלמה צפניק
משחק:03-05-1969 הכח רמת גן נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יוסי כהן
משחק:03-05-1969 הכח רמת גן נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה עזרא עוזרי
משחק:04-01-1969 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיכאל גרשוביץ'
משחק:04-03-1969 מכבי שעריים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלי סנדלר
משחק:25-03-1969 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית רפי ברנס
משחק:27-06-1968 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - אלוף האלופים ניסים בכר
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-11-1969 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם שטמברג
משחק:01-11-1969 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד קרקו
משחק:01-11-1969 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דרור בר נור
משחק:01-11-1969 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מאיר נמני
משחק:01-11-1969 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיכאל גרשוביץ'
משחק:01-11-1969 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיקי מיכאלי
משחק:01-11-1969 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ניסים בכר
משחק:01-11-1969 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית עזרא עוזרי
משחק:01-11-1969 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית צביקה רוזן
משחק:01-11-1969 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רחמים טלבי
משחק:01-11-1969 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שלום שיקווה
משחק:02-05-1970 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שלמה ג'רבי
משחק:03-10-1970 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יהודה לינקר
משחק:03-10-1970 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה משה עסיס
משחק:07-03-1970 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית אלי סנדלר
משחק:08-11-1969 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית יעקב ווגן
משחק:08-11-1969 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית רוני לוריה
משחק:11-10-1969 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב ישבינסקי
משחק:11-10-1969 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רפי ברנס
משחק:19-09-1970 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - גביע המדינה ירון עוז
משחק:19-09-1970 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - גביע המדינה צבי היימן
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-05-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - גביע המדינה אברהם שטמברג
משחק:01-05-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - גביע המדינה דרור בר נור
משחק:01-05-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - גביע המדינה יהודה לינקר
משחק:01-05-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - גביע המדינה מאיר נמני
משחק:01-05-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - גביע המדינה מיקי מיכאלי
משחק:01-05-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - גביע המדינה משה עסיס
משחק:01-05-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - גביע המדינה עזרא עוזרי
משחק:01-05-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - גביע המדינה צבי היימן
משחק:01-05-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - גביע המדינה צביקה רוזן
משחק:01-05-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - גביע המדינה רוני לוריה
משחק:02-01-1971 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד קרקו
משחק:02-01-1971 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית חיים רוזנבלום
משחק:02-01-1971 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ירון עוז
משחק:02-02-1971 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רחמים טלבי
משחק:05-06-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית יזהר נוגיק
משחק:05-06-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית מיכאל גרשוביץ'
משחק:05-06-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית ניסים בכר
משחק:06-03-1971 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שלמה ג'רבי
משחק:06-03-1971 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שמשון לבקוביץ
משחק:08-05-1971 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יוסף מורדקוביץ
משחק:20-10-1970 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - אלוף האלופים יעקב ישבינסקי
משחק:22-05-1971 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - גביע המדינה אורי סלימאן
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-05-1972 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם שטמברג
משחק:02-05-1972 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דרור בר נור
משחק:02-05-1972 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ירון עוז
משחק:02-05-1972 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מאיר נמני
משחק:02-05-1972 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיכאל קדוש
משחק:02-05-1972 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית משה עסיס
משחק:02-05-1972 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית צבי היימן
משחק:02-05-1972 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית צביקה רוזן
משחק:02-05-1972 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רחמים טלבי
משחק:02-09-1972 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - גביע המדינה אורי סלימאן
משחק:02-09-1972 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - גביע המדינה יעקב גרגיר
משחק:02-09-1972 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - גביע המדינה יצחק גוזלאן
משחק:03-06-1972 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רוני לוריה
משחק:04-03-1972 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית דוד קרקו
משחק:04-12-1971 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית גדעון שרר
משחק:04-12-1971 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית עזרא עוזרי
משחק:05-02-1972 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית יגאל עמרם
משחק:18-04-1972 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יזהר נוגיק
משחק:24-06-1972 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית אלכסנדר שוגר
משחק:25-01-1972 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלי מכלוף
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-06-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה אברהם שטמברג
משחק:02-06-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה אורי סלימאן
משחק:02-06-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה בני טבק
משחק:02-06-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה דוד קרקו
משחק:02-06-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה דרור בר נור
משחק:02-06-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה יהודה גרגיר
משחק:02-06-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה יצחק גוזלאן
משחק:02-06-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה ירון עוז
משחק:02-06-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה משה שוויצר
משחק:02-06-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה צביקה רוזן
משחק:02-06-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה רחמים טלבי
משחק:02-06-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה שמואל מליקה
משחק:02-12-1972 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יוסי מזרחי (הקשר)
משחק:02-12-1972 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב גרגיר
משחק:02-12-1972 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מאיר נמני
משחק:03-02-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית מיכאל קדוש
משחק:03-02-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית משה עסיס
משחק:03-03-1973 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית רוני לוריה
משחק:04-11-1972 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית צבי היימן
משחק:06-01-1973 הכח רמת גן נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית גדעון שרר
משחק:19-05-1973 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - גביע הכה אלון קפלן
משחק:19-05-1973 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - גביע הכה יזהר נוגיק
משחק:26-05-1973 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע הכה משה גולדנברג
משחק:26-05-1973 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע הכה נדב אגאייב
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית אברהם שטמברג
משחק:01-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית אורי סלימאן
משחק:01-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית דרור בר נור
משחק:01-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית ויקי פרץ
משחק:01-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית יהודה גרגיר
משחק:01-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית יהודה לינקר
משחק:01-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית יעקב גרגיר
משחק:01-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית ירון עוז
משחק:01-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית מאיר נמני
משחק:01-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית מיכאל קדוש
משחק:01-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית משה גולדנברג
משחק:01-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית צביקה רוזן
משחק:01-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית רחמים טלבי
משחק:01-12-1973 מכבי תל אביב נגד הפועל חדרה - ליגה לאומית בני טבק
משחק:01-12-1973 מכבי תל אביב נגד הפועל חדרה - ליגה לאומית שמואל מליקה
משחק:02-02-1974 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית דוד קרקו
משחק:02-03-1974 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלון קפלן
משחק:03-10-1973 מכבי תל אביב נגד הפועל בני נצרת - גביע המדינה יזהר נוגיק
משחק:10-11-1973 מכבי רמת עמידר נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה רוני לוריה
משחק:22-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית גידעון אלרן
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-03-1975 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית אברהם גולדנברג
משחק:01-03-1975 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית אברהם לוי
משחק:01-03-1975 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית גידעון אלרן
משחק:01-03-1975 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית דוד קרקו
משחק:01-03-1975 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית יהודה גרגיר
משחק:01-03-1975 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית יהודה לינקר
משחק:01-03-1975 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית ירון עוז
משחק:01-03-1975 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית לאון קונסטנטינובסקי
משחק:01-03-1975 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית מאיר נמני
משחק:01-03-1975 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית מיכאל קדוש
משחק:01-03-1975 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית צביקה רוזן
משחק:01-03-1975 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית רחמים טלבי
משחק:02-11-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית אורי סלימאן
משחק:02-11-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית בני טבק
משחק:02-11-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית דרור בר נור
משחק:02-11-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית יעקב גרגיר
משחק:05-10-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית ויקי פרץ
משחק:07-12-1974 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם שטמברג
משחק:08-10-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חדרה - גביע המדינה משה גולדנברג
משחק:10-05-1975 מכבי תל אביב נגד הפועל חדרה - ליגה לאומית אלון קפלן
משחק:19-10-1974 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אבי גבאי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-05-1976 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית אורי סלימאן
משחק:01-05-1976 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית איתן יפת
משחק:01-05-1976 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית בני טבק
משחק:01-05-1976 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית גידעון אלרן
משחק:01-05-1976 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית ויקי פרץ
משחק:01-05-1976 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית יהודה גרגיר
משחק:01-05-1976 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית ירון עוז
משחק:01-05-1976 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית ישראל ששון
משחק:01-05-1976 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית מאיר נמני
משחק:01-05-1976 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית רחמים טלבי
משחק:01-11-1975 שמשון תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דרור בר נור
משחק:01-11-1975 שמשון תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהודה לינקר
משחק:01-11-1975 שמשון תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית לאון קונסטנטינובסקי
משחק:01-11-1975 שמשון תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית צביקה רוזן
משחק:03-01-1976 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלון קפלן
משחק:03-01-1976 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיכאל קדוש
משחק:05-05-1976 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - גביע המדינה אברהם גולדנברג
משחק:06-03-1976 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה לאומית גדי צלינקר
משחק:27-12-1975 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית יוסי עגיב
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-06-1977 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אבי ירושלמי
משחק:01-06-1977 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אברהם לוי
משחק:01-06-1977 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אלון קפלן
משחק:01-06-1977 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אריה מזרחי
משחק:01-06-1977 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה בני טבק
משחק:01-06-1977 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה ויקי פרץ
משחק:01-06-1977 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יהודה גרגיר
משחק:01-06-1977 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יהודה לינקר
משחק:01-06-1977 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יוז'י סורינוב
משחק:01-06-1977 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה ירון עוז
משחק:02-04-1977 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אורי סלימאן
משחק:02-04-1977 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית איתן יפת
משחק:02-04-1977 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ישראל ששון
משחק:02-10-1976 מכבי תל אביב נגד הפועל יהוד - ליגה לאומית מאיר נמני
משחק:02-10-1976 מכבי תל אביב נגד הפועל יהוד - ליגה לאומית משה גולדנברג
משחק:22-01-1977 מכבי תל אביב נגד הפועל עכו - ליגה לאומית גידעון אלרן
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-04-1978 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אבי ירושלמי
משחק:01-04-1978 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם לוי
משחק:01-04-1978 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אורי סלימאן
משחק:01-04-1978 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלון קפלן
משחק:01-04-1978 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית בני טבק
משחק:01-04-1978 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ויקי פרץ
משחק:01-04-1978 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהודה גרגיר
משחק:01-04-1978 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ירון עוז
משחק:01-04-1978 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מאיר נמני
משחק:01-04-1978 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית משה שוויצר
משחק:02-07-1977 מכבי תל אביב נגד סטנדרד ליאז' - גביע האינטרטוטו אלי לוונטל
משחק:02-07-1977 מכבי תל אביב נגד סטנדרד ליאז' - גביע האינטרטוטו גדעון דמתי
משחק:02-07-1977 מכבי תל אביב נגד סטנדרד ליאז' - גביע האינטרטוטו יוז'י סורינוב
משחק:03-12-1977 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית אריה מזרחי
משחק:03-12-1977 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית יהודה לינקר
משחק:03-12-1977 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית רוני באומן
משחק:10-12-1977 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שאול בן דוד
משחק:18-03-1978 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה משה גולדנברג
משחק:25-03-1978 מכבי תל אביב נגד הפועל עכו - ליגה לאומית רוני סימנוביץ
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-07-1978 מכבי תל אביב נגד פירסט וינה - גביע האינטרטוטו אבי ששון
משחק:03-02-1979 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אבי ירושלמי
משחק:03-02-1979 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אורי סלימאן
משחק:03-02-1979 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ויקי פרץ
משחק:03-02-1979 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהודה גרגיר
משחק:03-02-1979 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהודה קצב
משחק:03-02-1979 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ירון עוז
משחק:03-02-1979 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מאיר נמני
משחק:03-02-1979 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית משה שוויצר
משחק:03-02-1979 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית עמנואל שוורץ
משחק:03-03-1979 מכבי תל אביב נגד הפועל חדרה - ליגה לאומית אברהם לוי
משחק:03-03-1979 מכבי תל אביב נגד הפועל חדרה - ליגה לאומית בני טבק
משחק:03-03-1979 מכבי תל אביב נגד הפועל חדרה - ליגה לאומית משה גולדנברג
משחק:06-01-1979 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלון קפלן
משחק:18-04-1979 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה רמי מרציאנו
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-12-1979 מכבי רמת עמידר נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אבי ירושלמי
משחק:01-12-1979 מכבי רמת עמידר נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם לוי
משחק:01-12-1979 מכבי רמת עמידר נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אורי סלימאן
משחק:01-12-1979 מכבי רמת עמידר נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלון קפלן
משחק:01-12-1979 מכבי רמת עמידר נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית בני טבק
משחק:01-12-1979 מכבי רמת עמידר נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהודה גרגיר
משחק:01-12-1979 מכבי רמת עמידר נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ירון עוז
משחק:01-12-1979 מכבי רמת עמידר נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מאיר נמני
משחק:01-12-1979 מכבי רמת עמידר נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית משה גולדנברג
משחק:01-12-1979 מכבי רמת עמידר נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית משה שוויצר
משחק:02-02-1980 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית בארי סילקמן
משחק:02-02-1980 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית ויקי פרץ
משחק:02-02-1980 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית עמנואל שוורץ
משחק:03-05-1980 מכבי תל אביב נגד הפועל יהוד - ליגה לאומית רמי מרציאנו
משחק:04-03-1980 שמשון תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהודה קצב
משחק:08-03-1980 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית שוקי דנישבסקי
משחק:15-03-1980 מכבי תל אביב נגד הפועל הרצליה - גביע המדינה פיני דרורי
משחק:19-04-1980 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית רוני צמח
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-07-1980 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - גביע האינטרטוטו דוד אזולאי
משחק:01-07-1980 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - גביע האינטרטוטו ויקי פרץ
משחק:01-07-1980 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - גביע האינטרטוטו עופר נמני
משחק:01-11-1980 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית אבי ירושלמי
משחק:01-11-1980 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית אברהם לוי
משחק:01-11-1980 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית אורי סלימאן
משחק:01-11-1980 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית אלון קפלן
משחק:01-11-1980 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית בני טבק
משחק:01-11-1980 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית יהודה קצב
משחק:01-11-1980 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית מאיר נמני
משחק:01-11-1980 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית מוטי איווניר
משחק:01-11-1980 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית משה גולדנברג
משחק:01-11-1980 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית רמי מרציאנו
משחק:02-05-1981 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית משה שוויצר
משחק:02-05-1981 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית פיני דרורי
משחק:02-05-1981 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רוני צמח
משחק:03-01-1981 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דני נוימן
משחק:07-02-1981 מכבי תל אביב נגד מכבי רמת עמידר - ליגה לאומית אברהם גולדנברג
משחק:15-11-1980 הפועל יהוד נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אבי אייזנברג
משחק:18-04-1981 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית יהודה גרגיר
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-05-1982 מכבי תל אביב נגד הפועל יהוד - ליגה לאומית אברהם לוי
משחק:01-05-1982 מכבי תל אביב נגד הפועל יהוד - ליגה לאומית אורי סלימאן
משחק:01-05-1982 מכבי תל אביב נגד הפועל יהוד - ליגה לאומית בני טבק
משחק:01-05-1982 מכבי תל אביב נגד הפועל יהוד - ליגה לאומית יהודה קצב
משחק:01-05-1982 מכבי תל אביב נגד הפועל יהוד - ליגה לאומית מוטי איווניר
משחק:01-05-1982 מכבי תל אביב נגד הפועל יהוד - ליגה לאומית משה גולדנברג
משחק:01-05-1982 מכבי תל אביב נגד הפועל יהוד - ליגה לאומית משה שוויצר
משחק:01-05-1982 מכבי תל אביב נגד הפועל יהוד - ליגה לאומית שלמה קירט
משחק:02-01-1982 שמשון תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אבי אייזנברג
משחק:02-01-1982 שמשון תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רוני צמח
משחק:03-10-1981 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית אבי ירושלמי
משחק:03-10-1981 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית אלי מיאלי
משחק:03-10-1981 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית יפתח הלוי
משחק:03-10-1981 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית מאיר חנוכה
משחק:03-10-1981 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית מיקי כהן
משחק:06-02-1982 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ג'ק ביקר
משחק:06-03-1982 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית רמי מרציאנו
משחק:07-11-1981 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית דני נוימן
משחק:23-03-1982 הפועל יהוד נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה עופר מזרחי (הקשר)
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-06-1983 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אברהם לוי
משחק:01-06-1983 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה בני טבק
משחק:01-06-1983 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה בצלאל רוזנברג
משחק:01-06-1983 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יהודה קצב
משחק:01-06-1983 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יעקב כהן
משחק:01-06-1983 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יעקב נומדר
משחק:01-06-1983 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יפתח הלוי
משחק:01-06-1983 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה מוטי איווניר
משחק:01-06-1983 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה משה שוויצר
משחק:02-04-1983 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית חיים לוי
משחק:02-10-1982 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דני נוימן
משחק:04-12-1982 הפועל יהוד נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית גבי לסרי
משחק:04-12-1982 הפועל יהוד נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד אזולאי
משחק:05-02-1983 מכבי תל אביב נגד הפועל אפיקים - גביע המדינה דויד אמיגה
משחק:09-10-1982 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית משה גולדנברג
משחק:15-03-1983 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית מאיר חנוכה
משחק:23-10-1982 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה לאומית רוני צמח
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-10-1983 מכבי תל אביב נגד הפועל לוד - ליגה לאומית אבי אייזנברג
משחק:01-10-1983 מכבי תל אביב נגד הפועל לוד - ליגה לאומית איתן לוי
משחק:01-10-1983 מכבי תל אביב נגד הפועל לוד - ליגה לאומית אלון נתן
משחק:01-10-1983 מכבי תל אביב נגד הפועל לוד - ליגה לאומית אפרים שמעונוב
משחק:01-10-1983 מכבי תל אביב נגד הפועל לוד - ליגה לאומית בני טבק
משחק:01-10-1983 מכבי תל אביב נגד הפועל לוד - ליגה לאומית גבי לסרי
משחק:01-10-1983 מכבי תל אביב נגד הפועל לוד - ליגה לאומית ויקי פרץ
משחק:01-10-1983 מכבי תל אביב נגד הפועל לוד - ליגה לאומית יפתח הלוי
משחק:01-10-1983 מכבי תל אביב נגד הפועל לוד - ליגה לאומית מיקי כהן
משחק:03-03-1984 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית חי קרייס
משחק:03-03-1984 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית חיים צברי
משחק:03-03-1984 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית מאיר חנוכה
משחק:03-03-1984 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית מוטי איווניר
משחק:03-03-1984 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית רפי בן חמו
משחק:03-03-1984 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית תמיר גילת
משחק:03-12-1983 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אבי ירושלמי
משחק:03-12-1983 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית חיים גולדברג
משחק:04-02-1984 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה לאומית דוד אזולאי
משחק:07-04-1984 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית יוסי יעל
משחק:07-04-1984 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית ירון גוזלי
משחק:08-10-1983 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יצחק רוקבן
משחק:12-11-1983 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית עופר נמני
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:03-11-1984 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית אבי ירושלמי
משחק:03-11-1984 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית יצחק בלחסן
משחק:03-11-1984 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית שחר בראל
משחק:05-01-1985 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יחיאל אבן צור
משחק:08-12-1984 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית יוסי יעל
משחק:09-02-1985 מכבי תל אביב נגד מכבי יבנה - גביע הטוטו בני ארבלי
משחק:09-02-1985 מכבי תל אביב נגד מכבי יבנה - גביע הטוטו ינקו גובי
משחק:09-02-1985 מכבי תל אביב נגד מכבי יבנה - גביע הטוטו עמי גואטה
משחק:15-12-1984 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אורי סלימאן
משחק:16-02-1985 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו שי שגב
משחק:20-10-1984 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית איתן לוי
משחק:20-10-1984 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית אלון נתן
משחק:20-10-1984 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית חי קרייס
משחק:20-10-1984 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית יפתח הלוי
משחק:20-10-1984 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית ירון גוזלי
משחק:20-10-1984 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית מאיר חנוכה
משחק:20-10-1984 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית מוטי איווניר
משחק:20-10-1984 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית מיקי בן שיטרית
משחק:20-10-1984 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית מיקי כהן
משחק:20-10-1984 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית רפי כהן (החלוץ)
משחק:22-02-1985 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - גביע הטוטו חיים צברי
משחק:22-09-1984 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דני שלום
משחק:22-09-1984 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ויקי פרץ
משחק:29-12-1984 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אודי רון
משחק:29-12-1984 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אייל עמר
משחק:29-12-1984 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו משה ברוקס
משחק:30-10-1984 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע הטוטו צבי גורדון
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-11-1985 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - גביע הטוטו יעקב פרץ
משחק:02-11-1985 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - גביע הטוטו יצחק בלחסן
משחק:02-11-1985 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - גביע הטוטו ירון גוזלי
משחק:02-11-1985 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - גביע הטוטו מיקי כהן
משחק:03-05-1986 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יאיר סנדורי
משחק:05-10-1985 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - גביע הטוטו עופר אלקבץ
משחק:05-10-1985 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - גביע הטוטו תמיר גילת
משחק:08-04-1986 מכבי יבנה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה צבי גורדון
משחק:12-10-1985 שמשון תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו מאיר חנוכה
משחק:15-02-1986 מכבי תל אביב נגד מכבי יבנה - ליגה לאומית ינקו גובי
משחק:20-05-1986 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה איתן לוי
משחק:20-05-1986 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אלון נתן
משחק:20-05-1986 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה ארז לולו
משחק:20-05-1986 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה בני טבק
משחק:20-05-1986 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה חי קרייס
משחק:20-05-1986 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה חיים גולדברג
משחק:20-05-1986 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יוסי קרמר
משחק:20-05-1986 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה מוטי איווניר
משחק:20-05-1986 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה משה גריאני
משחק:21-12-1985 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שחר בראל
משחק:22-03-1986 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שי שגב
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-05-1987 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - ליגה לאומית אלון נתן
משחק:02-05-1987 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - ליגה לאומית ארז לולו
משחק:02-05-1987 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - ליגה לאומית דוד אזולאי
משחק:02-05-1987 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - ליגה לאומית חי קרייס
משחק:02-05-1987 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - ליגה לאומית חיים גולדברג
משחק:02-05-1987 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - ליגה לאומית יוסי קרמר
משחק:02-05-1987 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - ליגה לאומית מיקי כהן
משחק:02-05-1987 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - ליגה לאומית משה גריאני
משחק:02-09-1986 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - גביע ליליאן בני טבק
משחק:02-09-1986 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - גביע ליליאן יאיר סנדורי
משחק:02-09-1986 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - גביע ליליאן יוסי יעל
משחק:02-09-1986 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - גביע ליליאן ינקו גובי
משחק:07-02-1987 מכבי תל אביב נגד הפועל לוד - ליגה לאומית אלי אשר
משחק:20-12-1986 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - ליגה לאומית איתן לוי
משחק:21-03-1987 מכבי תל אביב נגד מכבי יבנה - ליגה לאומית ירון גוזלי
משחק:27-12-1986 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אשר סימנטוב
משחק:30-05-1987 בית"ר נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב פרץ
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-09-1987 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - גביע ליליאן איתן לוי
משחק:01-09-1987 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - גביע ליליאן אלון נתן
משחק:01-09-1987 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - גביע ליליאן אלי אשר
משחק:01-09-1987 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - גביע ליליאן ארז לולו
משחק:01-09-1987 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - גביע ליליאן בני טבק
משחק:01-09-1987 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - גביע ליליאן ג'קי צרפתי
משחק:01-09-1987 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - גביע ליליאן חיים גולדברג
משחק:01-09-1987 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - גביע ליליאן יאיר סנדורי
משחק:01-09-1987 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - גביע ליליאן מיקי כהן
משחק:01-09-1987 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - גביע ליליאן משה גריאני
משחק:01-09-1987 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - גביע ליליאן צבי גורדון
משחק:01-09-1987 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - גביע ליליאן שחר בראל
משחק:02-01-1988 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - ליגה לאומית חי קרייס
משחק:02-01-1988 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - ליגה לאומית מוטי איווניר
משחק:02-01-1988 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - ליגה לאומית שאול כהן
משחק:05-03-1988 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו מאיר מליקה
משחק:05-03-1988 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו שי שגב
משחק:09-01-1988 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית איציק סוויסה
משחק:19-03-1988 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו בועז קורק
משחק:21-05-1988 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית איתי אריכא
משחק:23-01-1988 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד אזולאי
משחק:25-12-1987 הפועל לוד נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יואל סוויסה
משחק:27-02-1988 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - גביע הטוטו גבי אלבז
משחק:29-08-1987 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - גביע ליליאן יצחק בלחסן
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-04-1989 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - גביע הטוטו איתן לוי
משחק:01-04-1989 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - גביע הטוטו ג'קי צרפתי
משחק:01-04-1989 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - גביע הטוטו גונן בוטל
משחק:01-04-1989 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - גביע הטוטו יואל סוויסה
משחק:01-04-1989 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - גביע הטוטו מאיר מליקה
משחק:01-04-1989 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - גביע הטוטו מוטי איווניר
משחק:01-04-1989 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - גביע הטוטו שחר בראל
משחק:01-10-1988 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית אלון נתן
משחק:01-10-1988 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית ארז לולו
משחק:01-10-1988 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית בני טבק
משחק:01-10-1988 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית חיים גולדברג
משחק:04-03-1989 מכבי יבנה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו ניר שרצקי
משחק:05-09-1988 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - אלוף האלופים צבי גורדון
משחק:15-10-1988 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית שאול כהן
משחק:20-05-1989 מכבי תל אביב נגד הפועל טבריה - ליגה לאומית מיקי כהן
משחק:20-05-1989 מכבי תל אביב נגד הפועל טבריה - ליגה לאומית ראובן אלקבץ
משחק:21-01-1989 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - ליגה לאומית אבי פיטוסי
משחק:21-01-1989 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - ליגה לאומית גבי אלבז
משחק:21-01-1989 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - ליגה לאומית גיא ברק
משחק:21-10-1988 הפועל צפרירים חולון נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד אזולאי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-09-1989 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - ליגה לאומית אורי מלמיליאן
משחק:02-09-1989 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - ליגה לאומית ואלקיר סילבה
משחק:02-09-1989 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - ליגה לאומית יאיר סנדורי
משחק:02-09-1989 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - ליגה לאומית מיקי כהן
משחק:03-02-1990 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אבי אל חי
משחק:03-02-1990 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ארז לולו
משחק:05-05-1990 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אייל כהן
משחק:05-12-1989 מכבי תל אביב נגד דינמו טביליסי - ידידות אפרים שמעונוב
משחק:05-12-1989 מכבי תל אביב נגד דינמו טביליסי - ידידות יפתח הלוי
משחק:05-12-1989 מכבי תל אביב נגד דינמו טביליסי - ידידות שחר בראל
משחק:19-05-1990 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שימי נסרי
משחק:20-03-1990 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה איתן לוי
משחק:20-03-1990 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אלון נתן
משחק:20-03-1990 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אלחנדרו מרטין קניג
משחק:20-03-1990 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה ג'קי צרפתי
משחק:20-03-1990 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה חי קרייס
משחק:20-03-1990 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה ליאור רוזנטל
משחק:20-03-1990 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה מאיר מליקה
משחק:20-03-1990 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה מוטי איווניר
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-06-1991 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - ליגה לאומית ארז לולו
משחק:01-06-1991 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - ליגה לאומית ג'קי צרפתי
משחק:01-06-1991 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - ליגה לאומית מאיר מליקה
משחק:01-06-1991 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - ליגה לאומית מיקי כהן
משחק:03-11-1990 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית מוטי איווניר
משחק:12-01-1991 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אילן בן יהונתן
משחק:15-09-1990 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו קוסטל סולומון
משחק:20-10-1990 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית אורי מלמיליאן
משחק:20-10-1990 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית איציק סוויסה
משחק:20-10-1990 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית ניני עשור
משחק:22-06-1991 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דני היימן
משחק:22-06-1991 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שימי נסרי
משחק:22-09-1990 מכבי שעריים נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו חי קרייס
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-05-1992 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אריק שריקי
משחק:02-05-1992 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית הישאם זועבי
משחק:02-05-1992 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מאיר מליקה
משחק:07-09-1991 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - גביע הטוטו ניר שרצקי
משחק:17-03-1992 מכבי תל אביב נגד יובנטוס - ידידות ניר לוין
משחק:22-04-1992 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - גביע המדינה ישראל חיים
משחק:22-05-1992 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אורי מלמיליאן
משחק:26-10-1991 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - גביע הטוטו משה בן נון
משחק:28-12-1991 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו ניני עשור
משחק:30-05-1992 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית ירון מליקה
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-05-1993 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אריק שריקי
משחק:01-05-1993 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ירון דרורי
משחק:01-05-1993 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מאיר מליקה
משחק:01-05-1993 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית נצח מסובי
משחק:02-03-1993 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו משה קונסטנטין
משחק:09-01-1993 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ירון מליקה
משחק:09-01-1993 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רפי פור
משחק:22-08-1992 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ידידות שרון מרציאנו
משחק:23-10-1992 מכבי יבנה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו טל הכט
משחק:26-12-1992 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אליעזר ספייר
משחק:28-11-1992 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו שלומי בן חמו
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:03-07-1993 האקן נגד מכבי תל אביב - גביע האינטרטוטו אליעזר ספייר
משחק:03-07-1993 האקן נגד מכבי תל אביב - גביע האינטרטוטו יוסי שושני
משחק:03-07-1993 האקן נגד מכבי תל אביב - גביע האינטרטוטו משה קונסטנטין
משחק:03-07-1993 האקן נגד מכבי תל אביב - גביע האינטרטוטו עופר וילנצ'יק
משחק:03-07-1993 האקן נגד מכבי תל אביב - גביע האינטרטוטו קובי אברמוב
משחק:03-07-1993 האקן נגד מכבי תל אביב - גביע האינטרטוטו רפי פור
משחק:09-10-1993 הפועל צפרירים חולון נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אריק שריקי
משחק:10-07-1993 אולבורג בולדספילקלאב נגד מכבי תל אביב - גביע האינטרטוטו דני מילר
משחק:18-07-1993 מכבי תל אביב נגד לייפציג - גביע האינטרטוטו שלומי בן חמו
משחק:21-12-1993 מכבי תל אביב נגד נבחרת קמרון - ידידות ירון מליקה
משחק:21-12-1993 מכבי תל אביב נגד נבחרת קמרון - ידידות כפיר חיים
משחק:21-12-1993 מכבי תל אביב נגד נבחרת קמרון - ידידות מאיר כהן
משחק:21-12-1993 מכבי תל אביב נגד נבחרת קמרון - ידידות מאיר מליקה
משחק:26-06-1993 מכבי תל אביב נגד סלביה פראג - גביע האינטרטוטו ניני עשור
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:06-08-1994 מכבי הרצליה נגד מכבי תל אביב - ידידות אליעזר ספייר
משחק:20-09-1994 מכבי תל אביב נגד הפועל עירוני ראשון לציון - גביע הטוטו מאיר כהן
משחק:20-09-1994 מכבי תל אביב נגד הפועל עירוני ראשון לציון - גביע הטוטו עופר וילנצ'יק
משחק:20-09-1994 מכבי תל אביב נגד הפועל עירוני ראשון לציון - גביע הטוטו שלומי בן חמו
משחק:20-12-1994 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו מני בסון
משחק:29-04-1995 מכבי תל אביב נגד הפועל בית שאן - ליגה לאומית קובי אברמוב
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-09-1995 הפועל עירוני ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אייל יזדי
משחק:02-09-1995 הפועל עירוני ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אליעזר ספייר
משחק:02-09-1995 הפועל עירוני ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו מאיר מליקה
משחק:02-09-1995 הפועל עירוני ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו קובי אברמוב
משחק:04-11-1995 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יחיאל חיאווי
משחק:10-11-1995 מכבי תל אביב נגד הפועל עירוני ראשון לציון - גביע הטוטו כפיר חיים
משחק:22-09-1995 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אדיר שרעבי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-11-1996 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית בוריס מטבייב
משחק:02-11-1996 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ויאצ'יסלב מלניקוב
משחק:03-05-1997 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית אריק חנגלי
משחק:03-05-1997 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית קלאודיו וורקוביץ'
משחק:03-09-1996 מכבי תל אביב נגד הפועל עירוני ראשון לציון - גביע הטוטו אורן רותם
משחק:03-09-1996 מכבי תל אביב נגד הפועל עירוני ראשון לציון - גביע הטוטו גיא פרימור
משחק:03-09-1996 מכבי תל אביב נגד הפועל עירוני ראשון לציון - גביע הטוטו יחיאל חיאווי
משחק:10-08-1996 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - גביע הטוטו לירן זיגל
משחק:17-12-1996 הפועל עירוני ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו יוליאן קיריצה
משחק:22-02-1997 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - ליגה לאומית כפיר חיים
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-05-1998 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלון אופיר
משחק:02-05-1998 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלק נילאש
משחק:02-05-1998 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אפי צפריר
משחק:02-05-1998 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית עופר לוי
משחק:18-10-1997 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו דמיטרי קורסקוב
משחק:20-09-1997 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית כפיר חיים
משחק:20-12-1997 מכבי עירוני אשדוד נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ג'פרי ישי
משחק:20-12-1997 מכבי עירוני אשדוד נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיכאל אוסינוב
משחק:23-01-1998 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אורן רותם
משחק:23-08-1997 מכבי הרצליה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו גבי דבוש
משחק:26-07-1997 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו גיא פרימור
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-05-1999 מכבי תל אביב נגד הפועל בית שאן - ליגת העל אלון אופיר
משחק:01-05-1999 מכבי תל אביב נגד הפועל בית שאן - ליגת העל ג'פרי ישי
משחק:02-01-1999 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגת העל עופר לוי
משחק:23-01-1999 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אורן רותם
משחק:23-09-1998 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו איילין רוס
משחק:23-09-1998 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אפי צפריר
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:03-03-2001 מ.ס. אשדוד נגד מכבי תל אביב - ליגת העל קובי אבדייב
משחק:06-03-2001 מכבי תל אביב נגד עירוני אופקים - גביע המדינה אייל שן
משחק:14-05-2001 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגת העל בריאן מן
משחק:20-03-2001 מכבי תל אביב נגד מכבי אחי נצרת - גביע המדינה איתי טואף
משחק:26-09-2000 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - גביע הטוטו אלכסנדר רדצ'נקו
משחק:26-09-2000 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - גביע הטוטו ג'וזף ולאחוביץ
משחק:30-04-2001 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגת העל דניאל היידמן
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-03-2002 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגת העל גל פיליאן
משחק:02-03-2002 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגת העל סאלם אבו סיאם
משחק:04-08-2001 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ידידות אייל שן
משחק:09-02-2002 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגת העל קובי אבדייב
משחק:10-05-2002 מכבי תל אביב נגד הפועל עירוני ראשון לציון - ליגת העל אושרי לוי
משחק:16-10-2001 רודה נגד מכבי תל אביב - גביע אופא איתי טואף
משחק:27-11-2001 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו דניאל היידמן
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:05-11-2002 מכבי הרצליה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו עמי רוזנברג
משחק:10-08-2002 בני סכנין נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו גל פיליאן
משחק:10-08-2002 בני סכנין נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו קובי אבדייב
משחק:17-12-2002 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע הטוטו אסף כריספיס
משחק:23-02-2003 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגת העל ברונו רייס
משחק:23-02-2003 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגת העל סאלם אבו סיאם
משחק:23-12-2002 מכבי תל אביב נגד בני סכנין - גביע הטוטו אסף שדה
משחק:24-08-2002 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אייל שן
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-05-2004 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - ליגת העל אסף כריספיס
משחק:01-05-2004 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - ליגת העל ברונו רייס
משחק:01-05-2004 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - ליגת העל סאלם אבו סיאם
משחק:03-04-2004 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגת העל גל פיליאן
משחק:21-10-2003 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו נינבה אמפאטי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-03-2005 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - גביע המדינה אלעד בונפלד
משחק:01-03-2005 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - גביע המדינה ברונו רייס
משחק:01-03-2005 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - גביע המדינה סאלם אבו סיאם
משחק:05-01-2005 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו מחטר נדאיה
משחק:23-09-2004 בני סכנין נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אסף כריספיס
משחק:23-09-2004 בני סכנין נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו ברק ורד
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-10-2005 מכבי תל אביב נגד הפועל נצרת עילית - ליגת העל אבי יחיאל
משחק:01-10-2005 מכבי תל אביב נגד הפועל נצרת עילית - ליגת העל כריסטיאן גונסאלס
משחק:01-10-2005 מכבי תל אביב נגד הפועל נצרת עילית - ליגת העל סאלם אבו סיאם
משחק:06-05-2006 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגת העל איציק שמש
משחק:06-05-2006 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגת העל אלוין בג'ירי
משחק:10-01-2006 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אליאור וקנין
משחק:18-05-2006 מכבי תל אביב נגד בוקה ג'וניורס - ידידות אסף מנדס
משחק:28-02-2006 הפועל בני לוד נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה הנרי מקינאווה
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-12-2006 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגת העל גיא שמיר
משחק:03-02-2007 הכח עמידר רמת גן נגד מכבי תל אביב - ליגת העל אבי יחיאל
משחק:03-02-2007 הכח עמידר רמת גן נגד מכבי תל אביב - ליגת העל עומר פרץ
משחק:03-03-2007 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגת העל חי אטיאס
משחק:05-08-2006 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו מאוסו אמבסה
משחק:05-08-2006 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו תומאס צ'ארלס
משחק:28-02-2007 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אדר כהן
משחק:28-02-2007 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו עדי סלוניקי
משחק:28-02-2007 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו עומרי רון
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-03-2008 מכבי תל אביב נגד בני סכנין - ליגת העל עומר פרץ
משחק:01-03-2008 מכבי תל אביב נגד בני סכנין - ליגת העל עומרי רון
משחק:02-08-2007 מכבי תל אביב נגד סנטה קולומה - גביע אופא אביב חדד
משחק:03-05-2008 מכבי תל אביב נגד בני סכנין - ליגת העל אבי יחיאל
משחק:17-09-2007 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגת העל אוראל אדרי
משחק:20-08-2007 מכבי תל אביב נגד מ.ס. אשדוד - ליגת העל דן רומן
משחק:20-08-2007 מכבי תל אביב נגד מ.ס. אשדוד - ליגת העל עוז יפרח
משחק:25-09-2007 עירוני קריית שמונה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אדר כהן
משחק:25-09-2007 עירוני קריית שמונה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו עדי סלוניקי
משחק:30-10-2007 בני סכנין נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו מאור חלבי
משחק:30-10-2007 בני סכנין נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו צחי סלוק
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-11-2008 מכבי תל אביב נגד עירוני קריית שמונה - ליגת העל אבי יחיאל
משחק:01-11-2008 מכבי תל אביב נגד עירוני קריית שמונה - ליגת העל תום מנשרוב
משחק:05-10-2008 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגת העל דן רומן
משחק:06-01-2009 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו מתן לוטטי
משחק:09-03-2009 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגת העל יותם פנסו
משחק:11-11-2008 מכבי תל אביב נגד הכח עמידר רמת גן - גביע הטוטו אורי ביטון
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:09-05-2012 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגת העל דור ג'אן
משחק:19-11-2011 הפועל עכו נגד מכבי תל אביב - ליגת העל תום מנשרוב
משחק:23-10-2011 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגת העל אורי כהן
משחק:26-10-2011 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אושר אבו
משחק:26-10-2011 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו עומרי שקל
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:04-07-2019 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב רמלה - ידידות מתן חוזז
משחק:05-10-2019 מכבי תל אביב נגד הפועל חדרה - ליגת העל אור יצחק
משחק:07-07-2020 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - ליגת העל רונן חנציס
משחק:24-08-2019 סקציה נס ציונה נגד מכבי תל אביב - ליגת העל עומר כץ
משחק:29-06-2019 מכבי תל אביב נגד גלובל פוטבול אקדמי (הולנד) - ידידות בר כהן
משחק:30-05-2020 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגת העל פארפה גויאגון
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:08-08-2020 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - אלוף האלופים בר כהן
משחק:08-08-2020 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - אלוף האלופים רונן חנציס
משחק:20-05-2021 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אור רויזמן
משחק:20-05-2021 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה איתי בן חמו
משחק:20-05-2021 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה דור תורג'מן
משחק:20-05-2021 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה ניב ברקוביץ
משחק:22-08-2020 בני סכנין נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אפק ספיר נבות
משחק:22-09-2020 מכבי תל אביב נגד רד בול זלצבורג - ליגת האלופות בן מוסאיוף
משחק:22-11-2020 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגת העל מתן חוזז
משחק:29-10-2020 סיבאספור נגד מכבי תל אביב - הליגה האירופית עמית גלזר
משחק:30-09-2020 רד בול זלצבורג נגד מכבי תל אביב - ליגת האלופות רותם יצקר
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:03-03-2022 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אור יצחק
משחק:03-03-2022 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אוראל באייה
משחק:03-03-2022 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה בר לין
משחק:03-03-2022 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה שון עדרי
משחק:05-08-2021 ספרטק טרנבה נגד מכבי תל אביב - הליגה האזורית בר כהן
משחק:05-08-2021 ספרטק טרנבה נגד מכבי תל אביב - הליגה האזורית גיא מזרחי
משחק:12-08-2021 מכבי תל אביב נגד ספרטק טרנבה - הליגה האזורית נובאטוס דיסמאס מירושי
משחק:20-02-2022 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגת העל מתן חוזז
משחק:20-04-2022 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - גביע המדינה אוסקר גלוך
משחק:22-01-2022 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגת העל רונן חנציס
משחק:22-08-2021 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - גביע הטוטו אופק ששון
משחק:22-08-2021 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - גביע הטוטו דור תורג'מן
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-07-2022 ווסטרלו נגד מכבי תל אביב - ידידות גיא מזרחי
משחק:02-07-2022 ווסטרלו נגד מכבי תל אביב - ידידות פארפה גויאגון
משחק:03-01-2023 מכבי תל אביב נגד בני סכנין - גביע המדינה אוסקר גלוך
משחק:03-01-2023 מכבי תל אביב נגד בני סכנין - גביע המדינה דור תורג'מן
משחק:03-01-2023 מכבי תל אביב נגד בני סכנין - גביע המדינה ניר ביטון
משחק:07-12-2022 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - גביע הטוטו אור יצחק
משחק:15-05-2023 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - ליגת העל בר לין
משחק:15-05-2023 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - ליגת העל עילאי תומר
משחק:18-03-2023 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגת העל תומר אלון
משחק:31-12-2022 הפועל קרית שמונה נגד מכבי תל אביב - ליגת העל מתן חוזז
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:07-01-2024 מכבי תל אביב נגד הפועל חדרה - ליגת העל אורי עזו
משחק:07-03-2024 אולימפיאקוס נגד מכבי תל אביב - הליגה האזורית אדיר קורדובה
משחק:20-07-2023 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו גיא מזרחי
משחק:20-07-2023 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו ניר ביטון
משחק:20-07-2023 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו סייד אבו פרחי
משחק:20-08-2023 בני סכנין נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו דור תורג'מן
משחק:20-08-2023 בני סכנין נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו פארפה גויאגון
משחק:24-12-2023 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגת העל יהודה בלאי
משחק:31-08-2023 צליה נגד מכבי תל אביב - הליגה האזורית תומר אלון

דפים בקטגוריה "פרופילים ללא גובה"

קטגוריה זו מכילה את 200 הדפים המוצגים להלן, ומכילה בסך־הכול 457 דפים.

(לדף הקודם) (לדף הבא)

א

(לדף הקודם) (לדף הבא)