קטגוריה:שחקנים ללא מספר חולצה במכבי

מתוך מכביפדיה

בקטגורייה זו מוצגים כל הקטגוריה:פרופילים שלא הוזן להם "מספר חולצה" (במכבי).
ניתן להיעזר בנושא בפורום השחקן.

בטאבים אלו תוצג חלוקה לפי שנים של כל השחקנים ללא מספר חולצה במכבי, לכל טאב-שנה יוצגו השחקנים ששיחקו באותה השנה):

משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:07-02-1925 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות אייבי וילסון
משחק:07-02-1925 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות זלמן סלונים
משחק:07-02-1925 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות סיקה שוורץ
משחק:07-02-1925 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות שמעון (לומק) לאומי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-10-1926 מכבי תל אביב נגד פ.ג.ה סרפנד - ידידות אייבי וילסון
משחק:02-10-1926 מכבי תל אביב נגד פ.ג.ה סרפנד - ידידות אריה זליבנסקי
משחק:02-10-1926 מכבי תל אביב נגד פ.ג.ה סרפנד - ידידות זלמן סלונים
משחק:02-10-1926 מכבי תל אביב נגד פ.ג.ה סרפנד - ידידות מרדכי פצנובסקי
משחק:02-10-1926 מכבי תל אביב נגד פ.ג.ה סרפנד - ידידות שמעון (לומק) לאומי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:03-02-1927 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות אייבי וילסון
משחק:03-02-1927 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות זלמן סלונים
משחק:03-02-1927 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות יעקב זליבנסקי
משחק:03-02-1927 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות מנחם חרש
משחק:03-02-1927 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות מרדכי פצנובסקי
משחק:03-02-1927 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות שמעון (לומק) לאומי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:14-04-1928 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - הגביע הארץ ישראלי מרדכי פצנובסקי
משחק:14-04-1928 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - הגביע הארץ ישראלי שמעון (לומק) לאומי
משחק:26-11-1928 מכבי תל אביב נגד המעופפים מרמלה - ידידות אייבי וילסון
משחק:26-11-1928 מכבי תל אביב נגד המעופפים מרמלה - ידידות זלמן סלונים
משחק:26-11-1928 מכבי תל אביב נגד המעופפים מרמלה - ידידות יעקב זליבנסקי
משחק:26-11-1928 מכבי תל אביב נגד המעופפים מרמלה - ידידות מנחם חרש
משחק:30-03-1929 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הגביע הארץ ישראלי אריה זליבנסקי
משחק:30-03-1929 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הגביע הארץ ישראלי ווילי ברגר
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:03-05-1930 נורת'המפטונשייר רגימנט נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי מרק פצנובסקי
משחק:05-11-1929 מכבי תל אביב נגד א.ה.מ סמירלס (בריטניה) - ידידות אריה זליבנסקי
משחק:05-11-1929 מכבי תל אביב נגד א.ה.מ סמירלס (בריטניה) - ידידות זלמן סלונים
משחק:05-11-1929 מכבי תל אביב נגד א.ה.מ סמירלס (בריטניה) - ידידות חיים דליצקי
משחק:05-11-1929 מכבי תל אביב נגד א.ה.מ סמירלס (בריטניה) - ידידות מנחם חרש
משחק:05-11-1929 מכבי תל אביב נגד א.ה.מ סמירלס (בריטניה) - ידידות מרדכי פצנובסקי
משחק:05-11-1929 מכבי תל אביב נגד א.ה.מ סמירלס (בריטניה) - ידידות שמואל בכר
משחק:21-04-1930 סאות'סטפורדשייר רגימנט נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי יעקב זליבנסקי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-05-1931 מכבי תל אביב נגד מורכבת קהיר - ידידות אריה זליבנסקי
משחק:01-05-1931 מכבי תל אביב נגד מורכבת קהיר - ידידות בן ציון אפשטיין
משחק:01-05-1931 מכבי תל אביב נגד מורכבת קהיר - ידידות דוד ויינברג
משחק:01-05-1931 מכבי תל אביב נגד מורכבת קהיר - ידידות חיים דליצקי
משחק:01-05-1931 מכבי תל אביב נגד מורכבת קהיר - ידידות יהודה שקולניק
משחק:01-05-1931 מכבי תל אביב נגד מורכבת קהיר - ידידות יעקב זליבנסקי
משחק:01-05-1931 מכבי תל אביב נגד מורכבת קהיר - ידידות מנחם חרש
משחק:23-10-1931 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הליגה הארצית מרק פצנובסקי
משחק:30-10-1930 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ידידות שמואל בכר
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:09-01-1932 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הליגה הארצית מרדכי פצנובסקי
משחק:20-02-1932 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - הליגה הארצית ברוך בן אמוץ
משחק:20-02-1932 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - הליגה הארצית משה לבוק
משחק:20-05-1932 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הליגה הארצית חיים דליצקי
משחק:20-05-1932 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הליגה הארצית שמואל בכר
משחק:22-01-1932 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית אריה זליבנסקי
משחק:22-01-1932 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית בן ציון אפשטיין
משחק:22-01-1932 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית דוד ויינברג
משחק:22-01-1932 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית יעקב זליבנסקי
משחק:22-01-1932 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית מנחם חרש
משחק:26-09-1931 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ידידות יהודה שקולניק
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:10-06-1933 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הגביע הארץ ישראלי אריה זליבנסקי
משחק:10-06-1933 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הגביע הארץ ישראלי בן ציון אפשטיין
משחק:10-06-1933 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הגביע הארץ ישראלי דוד ויינברג
משחק:10-06-1933 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הגביע הארץ ישראלי יעקב זליבנסקי
משחק:10-06-1933 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הגביע הארץ ישראלי מנחם חרש
משחק:10-06-1933 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הגביע הארץ ישראלי מרדכי פצנובסקי
משחק:10-06-1933 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הגביע הארץ ישראלי שמואל בכר
משחק:15-04-1933 מכבי תל אביב נגד נבחרת קפריסין - ידידות אריה הופמן
משחק:15-04-1933 מכבי תל אביב נגד נבחרת קפריסין - ידידות יהודה שקולניק
משחק:15-04-1933 מכבי תל אביב נגד נבחרת קפריסין - ידידות מרק פצנובסקי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:09-03-1934 מכבי תל אביב נגד ט.א.ק. טרנסילבניה - ידידות חיים רייך
משחק:09-03-1934 מכבי תל אביב נגד ט.א.ק. טרנסילבניה - ידידות מרק פצנובסקי
משחק:18-11-1933 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית מרדכי פצנובסקי
משחק:27-01-1934 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית אריה זליבנסקי
משחק:27-01-1934 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית בן ציון אפשטיין
משחק:27-01-1934 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית דוד ויינברג
משחק:27-01-1934 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית יעקב זליבנסקי
משחק:27-01-1934 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית מנחם חרש
משחק:27-01-1934 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית שמואל בכר
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-01-1936 ראפיד בוקרשט נגד מכבי תל אביב - ידידות יעקב זליבנסקי
משחק:02-01-1936 ראפיד בוקרשט נגד מכבי תל אביב - ידידות נתן פנץ
משחק:02-01-1936 ראפיד בוקרשט נגד מכבי תל אביב - ידידות פרידריך דוננפלד
משחק:02-11-1936 מכבי תל אביב נגד נבחרת ברוקלין - מחנה האימונים בארצות הברית איליה וסטרמנס
משחק:04-11-1936 מכבי תל אביב נגד אולסטארס ניו ג'רסי - מחנה האימונים בארצות הברית אדמונד הרמן
משחק:04-11-1936 מכבי תל אביב נגד אולסטארס ניו ג'רסי - מחנה האימונים בארצות הברית אריה בורשטיין
משחק:04-11-1936 מכבי תל אביב נגד אולסטארס ניו ג'רסי - מחנה האימונים בארצות הברית דוד ויינברג
משחק:08-02-1936 מכבי נס ציונה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית לאיוש הס
משחק:14-12-1936 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית חיים רייך
משחק:15-11-1936 מכבי תל אביב נגד נבחרת מכבי והכח שיקגו - מחנה האימונים בארצות הברית בן ציון אפשטיין
משחק:15-11-1936 מכבי תל אביב נגד נבחרת מכבי והכח שיקגו - מחנה האימונים בארצות הברית יצחק מאוזנר
משחק:22-02-1936 הכח תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית אריה הופמן
משחק:22-02-1936 הכח תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית ישראל אלסנר
משחק:22-10-1936 מכבי תל אביב נגד אולסטארס שיקגו - מחנה האימונים בארצות הברית יונה אפריימוב
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:06-02-1937 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית פרידריך דוננפלד
משחק:13-02-1937 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הגביע הארץ ישראלי בן ציון אפשטיין
משחק:13-02-1937 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - הגביע הארץ ישראלי ישראל אלסנר
משחק:26-02-1937 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית נתן פנץ
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:03-12-1938 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית אהרון סידי
משחק:03-12-1938 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - הליגה הארצית יעקב מכליס
משחק:10-04-1938 מכבי תל אביב נגד הכח תל אביב- הגביע הארץ ישראלי ישראל אלסנר
משחק:10-04-1938 מכבי תל אביב נגד הכח תל אביב- הגביע הארץ ישראלי נתן פנץ
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:04-03-1939 המשטרה הבריטית נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי יעקב מכליס
משחק:09-12-1939 מכבי נס ציונה נגד מכבי תל אביב - ידידות אברהם טוריקה
משחק:18-11-1939 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ידידות אהרון סידי
משחק:18-11-1939 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ידידות ישראל אלסנר
משחק:25-11-1939 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - הליגה הארצית משה אורנשטיין
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:06-01-1940 מכבי רחובות נגד מכבי תל אביב - ידידות אהרון סידי
משחק:06-01-1940 מכבי רחובות נגד מכבי תל אביב - ידידות יונה פוקס
משחק:06-04-1940 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית משה אורנשטיין
משחק:10-02-1940 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית ישראל אלסנר
משחק:16-02-1940 הכח תל אביב נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי יעקב מכליס
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-03-1942 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי הרצל פריצנר
משחק:02-03-1942 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי ישראל אלסנר
משחק:05-01-1941 מכבי ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - ידידות אהרון סידי
משחק:05-01-1941 מכבי ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - ידידות יעקב מכליס
משחק:06-10-1941 הפועל רמת גן נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית ג'ון וינטר
משחק:14-03-1942 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי איזיה גרינגרוס
משחק:22-11-1941 הכח תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית אברהם ברייטפלד
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-10-1943 מכבי נס ציונה נגד מכבי תל אביב - ליגה א הרצל פריצנר
משחק:04-03-1944 הפועל רחובות נגד מכבי תל אביב - ליגה א אברהם טוריקה
משחק:04-03-1944 הפועל רחובות נגד מכבי תל אביב - ליגה א אהרון סידי
משחק:04-03-1944 הפועל רחובות נגד מכבי תל אביב - ליגה א חיים בורשטיין
משחק:13-05-1944 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה א בנימין חסון
משחק:27-11-1943 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה א יעקב מכליס
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-06-1945 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - הליגה הארצית אברהם טוריקה
משחק:05-05-1945 היידוק ספליט נגד מכבי תל אביב - ידידות אברהם ברייטפלד
משחק:05-05-1945 היידוק ספליט נגד מכבי תל אביב - ידידות אהרון סידי
משחק:05-05-1945 היידוק ספליט נגד מכבי תל אביב - ידידות איזיה גרינגרוס
משחק:05-05-1945 היידוק ספליט נגד מכבי תל אביב - ידידות בנימין חסון
משחק:05-05-1945 היידוק ספליט נגד מכבי תל אביב - ידידות הרצל פריצנר
משחק:05-05-1945 היידוק ספליט נגד מכבי תל אביב - ידידות משה ליטבק
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-06-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - הגביע הארץ ישראלי אהרון סידי
משחק:08-06-1946 מכבי תל אביב נגד מכבי נס ציונה - הגביע הארץ ישראלי אברהם טוריקה
משחק:08-06-1946 מכבי תל אביב נגד מכבי נס ציונה - הגביע הארץ ישראלי בנימין חסון
משחק:08-06-1946 מכבי תל אביב נגד מכבי נס ציונה - הגביע הארץ ישראלי יוסי גורפינקל
משחק:22-12-1945 חיל האוויר היווני נגד מכבי תל אביב - ידידות ישראל אייזנמן
משחק:25-05-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - הגביע הארץ ישראלי יונה פוקס
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-03-1947 מכבי תל אביב נגד הפועל הרצליה - ליגה א אהרון סידי
משחק:02-11-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה א יוסי גורפינקל
משחק:04-01-1947 מכבי תל אביב נגד מכבי ראשון לציון - ליגה א יונה פוקס
משחק:06-09-1947 מכבי תל אביב נגד הפועל רחובות - ליגה א חיים גלזר
משחק:13-09-1947 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה א איזיה גרינגרוס
משחק:13-09-1947 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה א ישראל חליבנר
משחק:15-03-1947 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ידידות אברהם טוריקה
משחק:15-03-1947 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ידידות בנימין חסון
משחק:15-03-1947 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ידידות ישראל אייזנמן
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א ישראל אייזנמן
משחק:03-06-1950 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה א אברהם (אג'ו) מורטקוביץ'
משחק:03-06-1950 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה א אברהם טוריקה
משחק:03-06-1950 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה א יונה פוקס
משחק:03-06-1950 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה א ישראל חליבנר
משחק:03-06-1950 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה א שטוב
משחק:03-06-1950 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה א שמואל (פפו) ישראלי
משחק:04-06-1949 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה א אהרון סידי
משחק:04-06-1949 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה א חצ'קלביץ
משחק:11-06-1949 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה א יוסף עמרם
משחק:14-05-1949 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה בנימין חסון
משחק:27-10-1949 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה א איזיה גרינגרוס
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:03-03-1951 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - גביע יד לעשרה יונה פוקס
משחק:05-05-1951 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - גביע יד לעשרה שמואל (פפו) ישראלי
משחק:24-02-1951 מכבי ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - גביע יד לעשרה ישראל חליבנר
משחק:31-03-1951 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - גביע יד לעשרה אברהם (אג'ו) מורטקוביץ'
משחק:31-03-1951 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - גביע יד לעשרה אברהם טוריקה
משחק:31-03-1951 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - גביע יד לעשרה דוב וייס
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-11-1952 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה א אברהם (אג'ו) מורטקוביץ'
משחק:01-11-1952 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה א דוב וייס
משחק:01-11-1952 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה א ישראל חליבנר
משחק:03-11-1951 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה א אברהם טוריקה
משחק:03-11-1951 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה א שמואל (פפו) ישראלי
משחק:05-04-1952 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה א יונה פוקס
משחק:05-04-1952 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה א ישראל אייזנמן
משחק:06-10-1951 מכבי ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - ליגה א שטוב
משחק:15-11-1952 הפועל רמת גן נגד מכבי תל אביב - ליגה א אבי פוסטולסקי
משחק:15-11-1952 הפועל רמת גן נגד מכבי תל אביב - ליגה א מנחם שפירא
משחק:18-10-1952 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה א יצחק נחמיאס
משחק:18-10-1952 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה א יצחק פוסטולסקי
משחק:27-10-1951 הפועל ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - ליגה א הרצל ליפשיץ
משחק:30-05-1952 מכבי רחובות נגד מכבי תל אביב - ליגה א פסח
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:03-07-1954 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה בנימין רבינוביץ
משחק:03-07-1954 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה ישראל חליבנר
משחק:03-07-1954 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה שאול מתניה
משחק:03-07-1954 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה שמואל (פפו) ישראלי
משחק:05-06-1954 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אליעזר פרופר
משחק:05-06-1954 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יצחק נחמיאס
משחק:06-02-1954 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מנחם שפירא
משחק:06-06-1953 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אבי פוסטולסקי
משחק:06-06-1953 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם (אג'ו) מורטקוביץ'
משחק:09-05-1953 הפועל בלפוריה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם טוריקה
משחק:09-05-1953 הפועל בלפוריה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אריה עפרוני
משחק:13-06-1953 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית רוזנבוים
משחק:17-10-1953 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית הארי קלאוזנר
משחק:21-02-1953 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מרסל כהן
משחק:27-06-1953 מכבי תל אביב נגד הפועל רמת גן - ליגה לאומית הרצל ליפשיץ
משחק:27-06-1953 מכבי תל אביב נגד הפועל רמת גן - ליגה לאומית רוטר
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-10-1955 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם טוריקה
משחק:01-10-1955 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אליעזר פרופר
משחק:01-10-1955 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית בנימין רבינוביץ
משחק:01-10-1955 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שאול מתניה
משחק:01-10-1955 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שמואל (פפו) ישראלי
משחק:02-06-1956 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יונה פוקס
משחק:02-06-1956 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יצחק נחמיאס
משחק:03-03-1956 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית דויד דוברין
משחק:03-12-1955 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ישראל חליבנר
משחק:05-02-1955 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה לאומית אפרים מאיר
משחק:07-04-1956 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית אבי פוסטולסקי
משחק:09-04-1955 מכבי תל אביב נגד מכבי רחובות - ליגה לאומית מנחם שפירא
משחק:10-09-1955 מכבי רחובות נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מנחם נויהוז
משחק:10-12-1955 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית משה ישראלי
משחק:11-06-1955 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית יצחק פלשל
משחק:12-02-1955 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד גלזינגר
משחק:12-02-1955 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהושע ריגל
משחק:12-03-1955 מכבי תל אביב נגד הפועל חדרה - ליגה לאומית כץ
משחק:15-10-1955 הפועל רמת גן נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית חיים הלפרין
משחק:21-05-1955 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - ליגה לאומית אלדד בוקשפן
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:06-04-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית יהושע ריגל
משחק:08-06-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - גביע המדינה אליעזר פרופר
משחק:08-06-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - גביע המדינה בנימין רבינוביץ
משחק:08-06-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - גביע המדינה זכריה בן צבי
משחק:08-06-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - גביע המדינה יאיר פנטילט
משחק:08-06-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - גביע המדינה יונה פוקס
משחק:08-06-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - גביע המדינה יצחק נחמיאס
משחק:08-06-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - גביע המדינה שאול מתניה
משחק:08-06-1957 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - גביע המדינה שמואל (פפו) ישראלי
משחק:08-12-1956 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מנחם נויהוז
משחק:09-03-1957 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אמנון אהרונסקינד
משחק:16-03-1957 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אילן שטנגל
משחק:23-02-1957 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה לאומית מאיר קרני
משחק:30-06-1957 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה דוד גלזינגר
משחק:30-06-1957 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה צבי אייזנבוים
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:08-02-1958 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אליעזר פרופר
משחק:08-02-1958 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אמנון אהרונסקינד
משחק:08-02-1958 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד גלזינגר
משחק:08-02-1958 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהושע ריגל
משחק:08-02-1958 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יצחק פלשל
משחק:21-06-1958 מכבי בת ים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה דימקובסקי
משחק:21-06-1958 מכבי בת ים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יאיר פנטילט
משחק:21-06-1958 מכבי בת ים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה משה ישראלי
משחק:22-02-1958 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יונה פוקס
משחק:28-12-1957 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית בנימין רבינוביץ
משחק:28-12-1957 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יצחק נחמיאס
משחק:28-12-1957 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יצחק פוסטולסקי
משחק:28-12-1957 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית צבי אייזנבוים
משחק:28-12-1957 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שאול מתניה
משחק:28-12-1957 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שמואל (פפו) ישראלי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:07-02-1959 רדניצקי בלגרד נגד מכבי תל אביב - ידידות אליעזר פרופר
משחק:07-02-1959 רדניצקי בלגרד נגד מכבי תל אביב - ידידות יצחק נחמיאס
משחק:07-02-1959 רדניצקי בלגרד נגד מכבי תל אביב - ידידות יצחק פלשל
משחק:07-02-1959 רדניצקי בלגרד נגד מכבי תל אביב - ידידות שאול מתניה
משחק:09-05-1959 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית אהרון שרשטינסקי
משחק:10-01-1959 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יאיר פנטילט
משחק:11-04-1959 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אבי פוסטולסקי
משחק:12-09-1959 הפועל קריית חיים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יעקב גוזלי
משחק:12-09-1959 הפועל קריית חיים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה עמוס זלוטולוב
משחק:13-12-1958 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ציון כהן
משחק:18-04-1959 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית אליעזר וילנסקי
משחק:18-04-1959 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית מיכאל בן הרוש
משחק:21-03-1959 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית יונה פוקס
משחק:22-11-1958 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית צבי אייזנבוים
משחק:22-11-1958 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית שמואל (פפו) ישראלי
משחק:25-04-1959 מכבי תל אביב נגד הפועל רמת גן גבעתיים - ליגה לאומית יוסף פיזנטי
משחק:29-11-1958 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית אמנון אהרונסקינד
משחק:29-11-1958 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית דוד גלזינגר
משחק:29-11-1958 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית יהושע ריגל
משחק:29-11-1958 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית עזרא צפדיה
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-01-1960 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית זכריה לביא
משחק:04-06-1960 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אהרון שרשטינסקי
משחק:04-06-1960 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אמנון אהרונסקינד
משחק:04-06-1960 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד גלזינגר
משחק:04-06-1960 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יצחק נחמיאס
משחק:04-06-1960 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יצחק פלשל
משחק:04-06-1960 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית עזרא צפדיה
משחק:04-06-1960 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית צבי אייזנבוים
משחק:04-06-1960 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שאול מתניה
משחק:06-02-1960 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אליעזר פרופר
משחק:06-02-1960 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהושע ריגל
משחק:07-11-1959 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אליעזר וילנסקי
משחק:07-11-1959 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב גוזלי
משחק:07-11-1959 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מאיר מורי
משחק:13-04-1960 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית יעקב פלנצמן
משחק:13-04-1960 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית מיכאל בן הרוש
משחק:16-01-1960 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית עמוס זלוטולוב
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-04-1961 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית אליעזר פרופר
משחק:01-04-1961 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית מיכאל בן הרוש
משחק:03-12-1960 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אהרון שרשטינסקי
משחק:03-12-1960 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד גלזינגר
משחק:03-12-1960 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית עזרא צפדיה
משחק:03-12-1960 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית צבי אייזנבוים
משחק:04-03-1961 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אליעזר וילנסקי
משחק:04-03-1961 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אמנון אהרונסקינד
משחק:04-03-1961 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית חיים לוין
משחק:04-03-1961 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהושע ריגל
משחק:04-03-1961 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יוסף גלייט
משחק:04-03-1961 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יצחק פלשל
משחק:04-03-1961 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית קלמן סופרין
משחק:04-03-1961 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שאול מתניה
משחק:06-05-1961 צ'לסי נגד מכבי תל אביב - ידידות יצחק נחמיאס
משחק:13-05-1961 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית אברהם בכר
משחק:13-05-1961 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית משה עסיס
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-12-1961 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - גביע המדינה בני רווח
משחק:03-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פרדס חנה - גביע המדינה חיים לוין
משחק:03-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פרדס חנה - גביע המדינה יוסף גלייט
משחק:03-02-1962 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אברהם בכר
משחק:03-02-1962 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אהרון שרשטינסקי
משחק:03-02-1962 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אליעזר וילנסקי
משחק:03-02-1962 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יהושע ריגל
משחק:03-02-1962 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יצחק נחמיאס
משחק:03-02-1962 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יצחק פלשל
משחק:03-02-1962 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה עמוס זלוטולוב
משחק:03-02-1962 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה שאול מתניה
משחק:06-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית אמנון אהרונסקינד
משחק:07-04-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית משה עסיס
משחק:07-04-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית עזרא צפדיה
משחק:07-10-1961 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלי קטן
משחק:09-12-1961 הפועל טבריה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיכאל בן הרוש
משחק:13-02-1962 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהושוע קוצ'ינסקי
משחק:14-04-1962 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית קלמן סופרין
משחק:17-05-1961 הפועל מרמורק נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה דוד גלזינגר
משחק:21-04-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית יוסף פיזנטי
משחק:24-02-1962 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב יעקובי
משחק:27-02-1962 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב וייסברוד
משחק:31-03-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית משה בלייברג
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית אברהם עוזיאל
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית אמנון אהרונסקינד
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית בנימין רבינוביץ
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית ג'קי פורטוגז
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית חיים לוין
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית יצחק נחמיאס
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית יצחק פלשל
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית משה עסיס
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית שאול מתניה
משחק:02-02-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית שלום שיקווה
משחק:02-03-1963 הפועל נהריה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אליעזר וילנסקי
משחק:02-03-1963 הפועל נהריה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה דן בריצקי
משחק:02-03-1963 הפועל נהריה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יעקב יעקובי
משחק:02-03-1963 הפועל נהריה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יצחק לוי
משחק:02-03-1963 הפועל נהריה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה סמי צרפתי
משחק:02-03-1963 הפועל נהריה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה עמוס זלוטולוב
משחק:03-11-1962 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהושוע קוצ'ינסקי
משחק:03-11-1962 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ציון כהן
משחק:03-11-1962 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שאולי ציון
משחק:04-05-1963 שמשון תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אריה טסה
משחק:05-01-1963 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - ליגה לאומית דוד גלזינגר
משחק:05-01-1963 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - ליגה לאומית דן ברידקין
משחק:06-10-1962 הכח מכבי רמת גן נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אברהם בכר
משחק:06-10-1962 הכח מכבי רמת גן נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אהרון שרשטינסקי
משחק:06-10-1962 הכח מכבי רמת גן נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה מיכאל בן הרוש
משחק:06-10-1962 הכח מכבי רמת גן נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה עזרא צפדיה
משחק:08-12-1962 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם מלצמן
משחק:17-11-1962 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית שלמה סידס
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-11-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית חיים לוין
משחק:02-11-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית יצחק נחמיאס
משחק:02-11-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית יצחק פלשל
משחק:02-11-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית משה וולפריד
משחק:02-11-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית משה עסיס
משחק:02-11-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית עמוס זלוטולוב
משחק:02-11-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית שאול מתניה
משחק:02-11-1963 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית שלום שיקווה
משחק:04-04-1964 הפועל לוד נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד קרקו
משחק:04-04-1964 הפועל לוד נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דן בריצקי
משחק:04-04-1964 הפועל לוד נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהודה עסיס
משחק:04-04-1964 הפועל לוד נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית קלמן סופרין
משחק:04-07-1964 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אורי קדמי
משחק:06-06-1964 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית מיכאל גרשוביץ'
משחק:18-01-1964 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד לוי
משחק:19-10-1963 הכח רמת גן נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אריה טסה
משחק:22-09-1964 הפועל נחליאל נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אלי פרחיה
משחק:25-02-1964 מכבי תל אביב נגד הפועל קריית אונו - גביע המדינה אליעזר וילנסקי
משחק:25-02-1964 מכבי תל אביב נגד הפועל קריית אונו - גביע המדינה אשר גרטלר
משחק:26-10-1963 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אמנון אהרונסקינד
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-06-1965 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה דוד קרקו
משחק:01-06-1965 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה חיים לוין
משחק:01-06-1965 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה משה עסיס
משחק:01-06-1965 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה עמוס זלוטולוב
משחק:01-06-1965 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה רפי ברנס
משחק:01-06-1965 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה שאול מתניה
משחק:01-06-1965 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה שלום שיקווה
משחק:02-01-1965 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אורי קדמי
משחק:02-01-1965 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיכאל גרשוביץ'
משחק:02-01-1965 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית קלמן סופרין
משחק:03-10-1964 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלי פרחיה
משחק:05-06-1965 הכח רמת גן נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב קסטנבוים
משחק:05-12-1964 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד לוי
משחק:17-04-1965 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית אברהם עוזיאל
משחק:17-04-1965 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית אשר גרטלר
משחק:24-11-1964 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב בריל
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-12-1965 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית אורי קדמי
משחק:01-12-1965 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית אלי פרחיה
משחק:01-12-1965 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית דוד קרקו
משחק:01-12-1965 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית חיים לוין
משחק:01-12-1965 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית משה עסיס
משחק:01-12-1965 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית שאול מתניה
משחק:01-12-1965 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית שלום שיקווה
משחק:02-04-1966 הפועל מחנה יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב קסטנבוים
משחק:02-04-1966 הפועל מחנה יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיכאל גרשוביץ'
משחק:02-04-1966 הפועל מחנה יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רפי ברנס
משחק:02-10-1965 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית עמוס זלוטולוב
משחק:04-02-1966 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית אשר גרטלר
משחק:18-12-1965 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית יעקב חמצני
משחק:19-03-1966 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם מלצמן
משחק:21-05-1966 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - ליגה לאומית יצחק לוי
משחק:23-03-1966 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה משה בלייברג
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-06-1968 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אורי קדמי
משחק:01-06-1968 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד קרקו
משחק:01-06-1968 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית חיים לוין
משחק:01-06-1968 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית משה עסיס
משחק:01-06-1968 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית עמוס זלוטולוב
משחק:01-06-1968 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שלום שיקווה
משחק:01-10-1966 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם מלצמן
משחק:01-10-1966 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלי פרחיה
משחק:01-10-1966 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיכאל גרשוביץ'
משחק:01-10-1966 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רפי ברנס
משחק:01-11-1967 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אלי סנדלר
משחק:01-11-1967 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יעקב קסטנבוים
משחק:02-12-1967 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית עזרא עוזרי
משחק:03-05-1967 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אשר גרטלר
משחק:05-12-1967 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית אהוד פרדי שוחט
משחק:20-01-1968 שמשון תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלי ביבי
משחק:26-08-1967 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית שלמה צפניק
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-03-1969 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית אורי קדמי
משחק:01-03-1969 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית דוד קרקו
משחק:01-03-1969 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית חיים לוין
משחק:01-03-1969 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית משה עסיס
משחק:01-03-1969 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית עמוס זלוטולוב
משחק:01-03-1969 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית שלום שיקווה
משחק:02-11-1968 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - ליגה לאומית מיקי מיכאלי
משחק:02-11-1968 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - ליגה לאומית שלמה צפניק
משחק:03-05-1969 הכח רמת גן נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יוסי כהן
משחק:03-05-1969 הכח רמת גן נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה עזרא עוזרי
משחק:04-01-1969 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיכאל גרשוביץ'
משחק:04-03-1969 מכבי שעריים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלי סנדלר
משחק:25-03-1969 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית רפי ברנס
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-11-1969 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם שטמברג
משחק:01-11-1969 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד קרקו
משחק:01-11-1969 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיכאל גרשוביץ'
משחק:01-11-1969 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיקי מיכאלי
משחק:01-11-1969 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית עזרא עוזרי
משחק:01-11-1969 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שלום שיקווה
משחק:02-05-1970 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שלמה ג'רבי
משחק:03-10-1970 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יהודה לינקר
משחק:03-10-1970 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה משה עסיס
משחק:07-03-1970 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית אלי סנדלר
משחק:08-11-1969 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית יעקב ווגן
משחק:08-11-1969 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית רוני לוריה
משחק:11-10-1969 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב ישבינסקי
משחק:11-10-1969 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רפי ברנס
משחק:19-09-1970 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - גביע המדינה צבי היימן
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-05-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - גביע המדינה אברהם שטמברג
משחק:01-05-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - גביע המדינה יהודה לינקר
משחק:01-05-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - גביע המדינה מיקי מיכאלי
משחק:01-05-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - גביע המדינה משה עסיס
משחק:01-05-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - גביע המדינה עזרא עוזרי
משחק:01-05-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - גביע המדינה צבי היימן
משחק:01-05-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - גביע המדינה רוני לוריה
משחק:02-01-1971 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד קרקו
משחק:02-01-1971 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית חיים רוזנבלום
משחק:05-06-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית יזהר נוגיק
משחק:05-06-1971 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית מיכאל גרשוביץ'
משחק:06-03-1971 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שלמה ג'רבי
משחק:06-03-1971 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שמשון לבקוביץ
משחק:08-05-1971 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יוסף מורדקוביץ
משחק:20-10-1970 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - אלוף האלופים יעקב ישבינסקי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-05-1972 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם שטמברג
משחק:02-05-1972 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיכאל קדוש
משחק:02-05-1972 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית משה עסיס
משחק:02-05-1972 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית צבי היימן
משחק:02-09-1972 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - גביע המדינה יעקב גרגיר
משחק:02-09-1972 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - גביע המדינה יצחק גוזלאן
משחק:03-06-1972 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רוני לוריה
משחק:04-12-1971 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית גדעון שרר
משחק:04-12-1971 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דוד קרקו
משחק:04-12-1971 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית עזרא עוזרי
משחק:05-02-1972 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית יגאל עמרם
משחק:18-04-1972 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יזהר נוגיק
משחק:24-06-1972 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית אלכסנדר שוגר
משחק:25-01-1972 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אלי מכלוף
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-06-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה אברהם שטמברג
משחק:02-06-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה דוד קרקו
משחק:02-06-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה יצחק גוזלאן
משחק:02-06-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע המדינה שמואל מליקה
משחק:02-12-1972 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יוסי מזרחי (הקשר)
משחק:02-12-1972 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב גרגיר
משחק:03-02-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית מיכאל קדוש
משחק:03-02-1973 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית משה עסיס
משחק:03-03-1973 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית רוני לוריה
משחק:04-11-1972 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית צבי היימן
משחק:06-01-1973 הכח רמת גן נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית גדעון שרר
משחק:19-05-1973 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - גביע הכה יזהר נוגיק
משחק:26-05-1973 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע הכה נדב אגאייב
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית אברהם שטמברג
משחק:01-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית יהודה לינקר
משחק:01-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית יעקב גרגיר
משחק:01-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית מיכאל קדוש
משחק:01-12-1973 מכבי תל אביב נגד הפועל חדרה - ליגה לאומית שמואל מליקה
משחק:02-02-1974 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית דוד קרקו
משחק:03-10-1973 מכבי תל אביב נגד הפועל בני נצרת - גביע המדינה יזהר נוגיק
משחק:10-11-1973 מכבי רמת עמידר נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה רוני לוריה
משחק:22-06-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית גידעון אלרן
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-03-1975 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית אברהם גולדנברג
משחק:01-03-1975 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית גידעון אלרן
משחק:01-03-1975 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית דוד קרקו
משחק:01-03-1975 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית יהודה לינקר
משחק:01-03-1975 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית לאון קונסטנטינובסקי
משחק:01-03-1975 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית מיכאל קדוש
משחק:02-11-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית יעקב גרגיר
משחק:07-12-1974 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אברהם שטמברג
משחק:19-10-1974 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אבי גבאי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-05-1976 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית איתן יפת
משחק:01-05-1976 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית גידעון אלרן
משחק:01-05-1976 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית ישראל ששון
משחק:01-11-1975 שמשון תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יהודה לינקר
משחק:01-11-1975 שמשון תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית לאון קונסטנטינובסקי
משחק:03-01-1976 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית מיכאל קדוש
משחק:05-05-1976 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - גביע המדינה אברהם גולדנברג
משחק:06-03-1976 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה לאומית גדי צלינקר
משחק:27-12-1975 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית יוסי עגיב
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-06-1977 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה אריה מזרחי
משחק:01-06-1977 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יהודה לינקר
משחק:01-06-1977 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יוז'י סורינוב
משחק:02-04-1977 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית איתן יפת
משחק:02-04-1977 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ישראל ששון
משחק:22-01-1977 מכבי תל אביב נגד הפועל עכו - ליגה לאומית גידעון אלרן
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-07-1977 מכבי תל אביב נגד סטנדרד ליאז' - גביע האינטרטוטו אלי לוונטל
משחק:02-07-1977 מכבי תל אביב נגד סטנדרד ליאז' - גביע האינטרטוטו גדעון דמתי
משחק:02-07-1977 מכבי תל אביב נגד סטנדרד ליאז' - גביע האינטרטוטו יוז'י סורינוב
משחק:03-12-1977 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית אריה מזרחי
משחק:03-12-1977 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית יהודה לינקר
משחק:03-12-1977 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית רוני באומן
משחק:10-12-1977 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שאול בן דוד
משחק:25-03-1978 מכבי תל אביב נגד הפועל עכו - ליגה לאומית רוני סימנוביץ
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-09-1979 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - אלוף האלופים רמי מרציאנו
משחק:02-02-1980 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית בארי סילקמן
משחק:08-03-1980 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב - ליגה לאומית שוקי דנישבסקי
משחק:15-03-1980 מכבי תל אביב נגד הפועל הרצליה - גביע המדינה פיני דרורי
משחק:19-04-1980 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית רוני צמח
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-07-1980 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - גביע האינטרטוטו עופר נמני
משחק:01-11-1980 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית רמי מרציאנו
משחק:02-05-1981 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית פיני דרורי
משחק:02-05-1981 הפועל רמת גן גבעתיים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רוני צמח
משחק:03-01-1981 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דני נוימן
משחק:07-02-1981 מכבי תל אביב נגד מכבי רמת עמידר - ליגה לאומית אברהם גולדנברג
משחק:15-11-1980 הפועל יהוד נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אבי אייזנברג
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-05-1982 מכבי תל אביב נגד הפועל יהוד - ליגה לאומית שלמה קירט
משחק:02-01-1982 שמשון תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אבי אייזנברג
משחק:02-01-1982 שמשון תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רוני צמח
משחק:03-10-1981 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית אלי מיאלי
משחק:06-02-1982 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ג'ק ביקר
משחק:06-03-1982 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית רמי מרציאנו
משחק:07-11-1981 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית דני נוימן
משחק:23-03-1982 הפועל יהוד נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה עופר מזרחי (הקשר)
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-06-1983 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה יעקב כהן
משחק:02-04-1983 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית חיים לוי
משחק:02-10-1982 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דני נוימן
משחק:04-12-1982 הפועל יהוד נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית גבי לסרי
משחק:23-10-1982 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה לאומית רוני צמח
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-10-1983 מכבי תל אביב נגד הפועל לוד - ליגה לאומית אבי אייזנברג
משחק:01-10-1983 מכבי תל אביב נגד הפועל לוד - ליגה לאומית אפרים שמעונוב
משחק:01-10-1983 מכבי תל אביב נגד הפועל לוד - ליגה לאומית גבי לסרי
משחק:03-03-1984 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית חיים צברי
משחק:03-03-1984 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית רפי בן חמו
משחק:03-03-1984 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית תמיר גילת
משחק:07-04-1984 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית יוסי יעל
משחק:07-04-1984 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה לאומית ירון גוזלי
משחק:08-10-1983 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יצחק רוקבן
משחק:12-11-1983 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית עופר נמני
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:05-01-1985 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יחיאל אבן צור
משחק:08-12-1984 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית יוסי יעל
משחק:09-02-1985 מכבי תל אביב נגד מכבי יבנה - גביע הטוטו בני ארבלי
משחק:09-02-1985 מכבי תל אביב נגד מכבי יבנה - גביע הטוטו ינקו גובי
משחק:09-02-1985 מכבי תל אביב נגד מכבי יבנה - גביע הטוטו עמי גואטה
משחק:16-02-1985 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו שי שגב
משחק:20-10-1984 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה לאומית ירון גוזלי
משחק:22-02-1985 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - גביע הטוטו חיים צברי
משחק:22-09-1984 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דני שלום
משחק:29-12-1984 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אודי רון
משחק:29-12-1984 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אייל עמר
משחק:29-12-1984 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו משה ברוקס
משחק:30-10-1984 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - גביע הטוטו צבי גורדון
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-11-1985 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - גביע הטוטו יעקב פרץ
משחק:02-11-1985 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - גביע הטוטו ירון גוזלי
משחק:03-05-1986 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יאיר סנדורי
משחק:05-04-1986 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שי שגב
משחק:05-10-1985 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - גביע הטוטו עופר אלקבץ
משחק:05-10-1985 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - גביע הטוטו תמיר גילת
משחק:08-04-1986 מכבי יבנה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה צבי גורדון
משחק:15-02-1986 מכבי תל אביב נגד מכבי יבנה - ליגה לאומית ינקו גובי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-11-1986 מכבי יבנה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יאיר סנדורי
משחק:02-09-1986 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - גביע ליליאן יוסי יעל
משחק:02-09-1986 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - גביע ליליאן ינקו גובי
משחק:07-02-1987 מכבי תל אביב נגד הפועל לוד - ליגה לאומית אלי אשר
משחק:21-03-1987 מכבי תל אביב נגד מכבי יבנה - ליגה לאומית ירון גוזלי
משחק:27-12-1986 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אשר סימנטוב
משחק:30-05-1987 בית"ר נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יעקב פרץ
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:01-09-1987 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - גביע ליליאן אלי אשר
משחק:01-09-1987 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - גביע ליליאן יאיר סנדורי
משחק:01-09-1987 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - גביע ליליאן צבי גורדון
משחק:02-01-1988 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - ליגה לאומית שאול כהן
משחק:05-03-1988 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו שי שגב
משחק:09-01-1988 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית איציק סוויסה
משחק:19-03-1988 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו בועז קורק
משחק:21-05-1988 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית איתי אריכא
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-09-1989 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - ליגה לאומית ואלקיר סילבה
משחק:02-09-1989 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - ליגה לאומית יאיר סנדורי
משחק:05-05-1990 בית"ר תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אייל כהן
משחק:05-12-1989 מכבי תל אביב נגד דינמו טביליסי - ידידות אפרים שמעונוב
משחק:19-05-1990 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שימי נסרי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:12-01-1991 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית אילן בן יהונתן
משחק:20-10-1990 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית איציק סוויסה
משחק:22-06-1991 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית דני היימן
משחק:22-06-1991 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית שימי נסרי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:03-07-1993 האקן נגד מכבי תל אביב - גביע האינטרטוטו אליעזר ספייר
משחק:03-07-1993 האקן נגד מכבי תל אביב - גביע האינטרטוטו יוסי שושני
משחק:03-07-1993 האקן נגד מכבי תל אביב - גביע האינטרטוטו קובי אברמוב
משחק:03-07-1993 האקן נגד מכבי תל אביב - גביע האינטרטוטו רפי פור
משחק:10-07-1993 אולבורג בולדספילקלאב נגד מכבי תל אביב - גביע האינטרטוטו דני מילר
משחק:18-07-1993 מכבי תל אביב נגד לייפציג - גביע האינטרטוטו נג'ואן גרייב
משחק:21-12-1993 מכבי תל אביב נגד נבחרת קמרון - ידידות כפיר חיים
משחק:21-12-1993 מכבי תל אביב נגד נבחרת קמרון - ידידות מאיר כהן
משחק:26-06-1993 מכבי תל אביב נגד סלביה פראג - גביע האינטרטוטו סטניסלב בונדרוב
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-09-1995 הפועל עירוני ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אייל יזדי
משחק:02-09-1995 הפועל עירוני ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אליעזר ספייר
משחק:02-09-1995 הפועל עירוני ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו קובי אברמוב
משחק:04-05-1996 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית רן דז'ילובסקי
משחק:04-11-1995 הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית יחיאל חיאווי
משחק:10-11-1995 מכבי תל אביב נגד הפועל עירוני ראשון לציון - גביע הטוטו כפיר חיים
משחק:22-09-1995 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו אדיר שרעבי
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:02-11-1996 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית ויאצ'יסלב מלניקוב
משחק:03-05-1997 מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים - ליגה לאומית אריק חנגלי
משחק:03-09-1996 מכבי תל אביב נגד הפועל עירוני ראשון לציון - גביע הטוטו גיא פרימור
משחק:03-09-1996 מכבי תל אביב נגד הפועל עירוני ראשון לציון - גביע הטוטו יחיאל חיאווי
משחק:03-09-1996 מכבי תל אביב נגד הפועל עירוני ראשון לציון - גביע הטוטו רן דז'ילובסקי
משחק:10-08-1996 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - גביע הטוטו לירן זיגל
משחק:17-12-1996 הפועל עירוני ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו יוליאן קיריצה
משחק:23-05-1997 מכבי תל אביב נגד הפועל בית שאן - ליגה לאומית כפיר חיים
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:18-10-1997 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו דמיטרי קורסקוב
משחק:20-09-1997 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית כפיר חיים
משחק:23-08-1997 מכבי הרצליה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו גבי דבוש
משחק:26-07-1997 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו גיא פרימור
משחק לדוגמא שם שחקן
משחק:09-08-2003 מכבי תל אביב נגד הפועל נצרת עילית - גביע הטוטו דניאל טכור
משחק:16-08-2003 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - גביע הטוטו דליבור מיטרוביץ'
משחק:21-10-2003 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו נינבה אמפאטי
משחק:23-08-2003 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו רוברט סקארלט

דפים בקטגוריה "שחקנים ללא מספר חולצה במכבי"

קטגוריה זו מכילה את 200 הדפים המוצגים להלן, ומכילה בסך־הכול 260 דפים.

(לדף הקודם) (לדף הבא)
(לדף הקודם) (לדף הבא)