ספרות זולה

מתוך מכביפדיה


מידע
שם השיר: ספרות זולה
שיר מקור: Theme, Pulp Fiction (Film)
מילים

או או או או או או או או הווו...
או או או או או או או או הווו...
או או או או או או או או הווו...
או או או או או או או או הווו...
נה נה נה נה נה נה נה נההה...
נה נה נה נההה...
נה נה נה נה נה נה נה נההה...
או או או או או או או או הווו...
לטס-גו
או או או או או או או או הווו...

ביצוע נבחר