המרות/המרות יריבה/יריבה לרשימת יריבות מקושרות

מתוך מכביפדיה

תבנית זו אחראית להחזיר את רשימת מספרי היריבות המקושרות ליריבה מסוימת.
פרמטרים:
יריבה=שם היריבה (ללא מרכאות מקיפות).

מה זה מספר היריבה המקושר ליריבה מסוימת?
כל יריבה משויכת למעין קטגוריה של יריבות, נניח שיש קבוצה שהחליפה כמה שמות במהלך ההיסטוריה, אז נתייחס להתייחס לכל השמות כאותה הקבוצה.

תבנית זו מאפשרת לשלוח את הפרמטר "יריבה" ריק (בשביל להשתמש בתנית זו בתוך תבניות אחרות מבלי לבדוק את הקלט והפלט).

דוגמת שימוש:
{{המרות/המרות יריבה/יריבה לרשימת יריבות מקושרות| יריבה=ביתר תל אביב }}