המרות/המרות יריבה/שם יריבה לשם תצוגה

מתוך מכביפדיה

הסבר

תבנית זו מקבלת שם יריבה (canonicalName, ז"א ללא תווים מיוחדים) ומחזירה את השם כפי שהוא יוצג למשתמש (למשל עם גרש וגרשיים).