המרות/המרות מפעל/מספר מפעל לשם מפעל

מתוך מכביפדיה

תבנית זו אחראית להחזיר את שם המפעל למפעל הנתון.
פרמטרים:
מפעל=מספר המפעל (ללא מרכאות מקיפות).

דוגמת שימוש:
{{המרות/המרות מפעל/מספר מפעל לשם מפעל| מפעל=1}}