המרות/המרות מפעל/מפעל לרשימת מפעלים מקושרים

מתוך מכביפדיה

הסבר

תבנית זו אחראית להחזיר את רשימת מספרי המפעלים המקושרים למפעל מסוים.
פרמטרים:
מפעל=שם המפעל (ללא מרכאות מקיפות).
מוזר, אך מפשט לנו מאוד את הקריאות ב-api (שווה בעתיד להחליף את שם התבנית הזו):
ללא מפעלים מקושרים=מחזיר את רשימת המפעלים ללא המקושרים, משמע תתבצע המרה משם המפעל למספרו בלבד.

ניתן לשלוח מפעל=רשמי בכדי לקבל את כל מספרי המפעלים הרשמיים (הכל ללא ידידות)

מה זה מספר המפעל המקושר למפעל מסוים?
כל מפעל משויך למעין קטגוריה של מפעלים, נניח רישום של ליגה א' וליגה לאומית בשנים ישנות אצל מכבי מתייחס לליגה הראשונה שהייתה באותה תקופה.
 אנחנו מתייחסים לזה כיום בתור ליגת העל, לכן שתי הליגות הנ"ל מקושרות למספר המפעל של ליגת העל.

תבנית זו מאפשרת לשלוח את הפרמטר "מפעל" ריק (בשביל להשתמש בתנית זו בתוך תבניות אחרות מבלי לבדוק את הקלט והפלט).

דוגמת שימוש:
{{המרות/המרות מפעל/מפעל לרשימת מפעלים מקושרים| מפעל=ליגת העל }}