המרות/שם ללא גרש וגרשיים

מתוך מכביפדיה

תבנית זו אחרית להוריד גרש וגרשיים מהפרמטר היחיד שישלח אליה, מתמודדת גם עם שמות עמודים וקידוד html.

פרמטרים:
שם - השם שרוצים להחליף.