הצגת גלריה לפי קטגוריה

מתוך מכביפדיה

הסבר

תבנית זו אחראית על הצגת גלריות לפי שם קטגוריה. פרמטרים:
  • שם קטגוריה: שם הקטגוריה שעבורה התמונות ישלפו
  • אין תוצאות: הטקסט שיוצג כשאין תוצאות
  • ללא מחרוזת: רק קבצים ללא מחרוזת זו בשם שלהם יוחזרו (מאפשר להתעלם מחלק מהקבצים בקטגוריה)