הצגת זמן בפורמט יום בחודש שנה

מתוך מכביפדיה

תבנית זו מקבלת פרמטר בשם "תאריך" ומחזירה את התאריך בפורמט הנפוץ במכביפדיה (גם בהקשרי שמות קבצים).
[מספר יום בחודש] ב[שם חודש בעברית] [מספר שנה] (ללא ירידת שורה).
לדוגמא:
25 בספטמבר 2016

תבנית זו לא מוסיפה שורה רווח לאחריה.