הצגת מדי כדורגל בכל העונות/הצגת סוג סט

מתוך מכביפדיה

תבנית: הצגת מדי כדורגל בכל העונות/הצגת סוג סט

הצגת סוג סט מסוים בכל העונות שיש לנו אותו, נניח "בית" או "חוץ".

כל החולצות הראשיות יוצגו עבור העונות שיש לנו את הסט שהתקבל

פרמטרים:

  • סוג סט: סוג הסט אותו נרצה להציג בכל העונות, נניח "בית".