סטטיסטיקה/תצוגה/ימים/סיכום תוצאות

מתוך מכביפדיה

תבנית זו אחראית על הצגת האירועים שקרו ביום מסוים בכל המפעלים.

פרמטרים:

  • תאריך=תאריך מלא שממנו יגזר היום (בחודש מסוים).