פרופיל/תמונה

מתוך מכביפדיה

תבנית זו אחראית להחזיר את תמונת הפרופיל שתוצג עבור העמוד שנקראה ממנו (פרופיל).

סביר שתבנית זו תהיה בשימוש רק מפרופיל.

הפרמטר היחידי שמועבר אליה הוא:
תמונה - הנתיב שהועבר לפרופיל.

לצורך ההחלטה - "איזו תמונת פרופיל תוצג?" תבנית זו תפעל לפי התיעוד בפרופיל/תיעוד בהקשר בחירת תמונה.