קטלוג משחקים/הצגת מדיה

מתוך מכביפדיה

הסבר

תבנית זו אחראית על הצגת המדיה הרלוונטית עבור המשחק הנתון