קטלוג משחקים/הצגת עיתונים

מתוך מכביפדיה

הסבר

תבנית זו אחראית על הצגת העיתונים הרלוונים עבור תאריך המשחק הנתון

פרמטרים:

  • תאריך המשחק= תאריך שבו התקיים המשחק שעבורו נציג את קטעי העיתונות.