שיר/הצגת קליפ

מתוך מכביפדיה

תבנית שיר/הצגת קליפ

תבנית זו אחראית על הצגת הביצוע הנבחר (וביצועים נוספים) עבור תבנית שיר.
התבנית עושה שימוש בפרמטרים ביצוע לשיר ו-ביצועים נוספים המוזנים מתבנית שיר.