שיר/קטלוג

מתוך מכביפדיה

קטלוג בטבלת שירים

קטלוג השיר (בטבלת המידע הכללי על השירים) עבור תבנית שיר, לדוג' - עבור מציאת שירים בעלי שיר מקור משותף.

התבנית מקטלגת ארבעה שדות:
  • Year (פרמטר שנת בכורה בתבנית שיר)
  • SupporterGroup (פרמטר ארגון בתבנית שיר)
  • SongName (פרמטר השם שיר בתבנית שיר)
  • OriginalSongName (פרמטר שם שיר מקור בתבנית שיר)
  • OriginalSinger (פרמטר מבצע שיר מקור בתבנית שיר)
  • Lyrics (פרמטר מילים בתבנית שיר)

קטלוג בטבלת וידאו שירים

קטלוג השיר (בטבלת וידאו שירים) עבור תבנית שיר.

הלינק לביצוע השיר נשמר, בנוסף אליו נשמרים גם כל הביצועים הנוספים שהוזנו לתבנית.