1963

ניקוי המטמון של הדף הזה
ניקוי המטמון של דף גורם לגרסה החדשה ביותר להופיע.
אוחזר מתוך "http://www.maccabipedia.co.il/1963"