שאילתת Cargo

מוצגות עד 26 תוצאות בין המספרים 16 ו־41:

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 1996-09-03: ניצחון (3:0) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 2. 1996-05-28: ניצחון (4:1) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 3. 2003-04-19: ניצחון (3:0) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 4. 1946-07-14: ניצחון (3:0) נגד הפועל ראשון לציון

 5. 1941-10-04: ניצחון (5:2) נגד הפועל ראשון לציון

 6. 1950-03-18: ניצחון (3:0) נגד הפועל ראשון לציון

 7. 1952-02-23: ניצחון (3:0) נגד הפועל ראשון לציון

 8. 1995-04-01: ניצחון (3:1) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 9. 1996-12-17: ניצחון (3:1) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 10. 2001-04-14: ניצחון (3:1) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 11. 1994-10-29: ניצחון (2:0) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 12. 1947-09-27: ניצחון (5:3) נגד הפועל ראשון לציון

 13. 2011-09-10: ניצחון (2:0) נגד הפועל ראשון לציון

 14. 2011-12-28: ניצחון (3:1) נגד הפועל ראשון לציון

 15. 1946-06-22: ניצחון (3:1) נגד הפועל ראשון לציון

 16. 1996-02-03: ניצחון (1:0) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 17. 1996-12-21: ניצחון (1:0) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 18. 1995-09-09: ניצחון (2:1) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 19. 2002-05-10: ניצחון (2:1) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 20. 1999-02-13: ניצחון (2:1) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 21. 2001-12-08: ניצחון (1:0) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 22. 2002-10-06: ניצחון (1:0) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 23. 2003-01-12: ניצחון (2:1) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 24. 1981-12-05: ניצחון (1:0) נגד הפועל ראשון לציון

 25. 2016-01-28: ניצחון (2:1) נגד הפועל ראשון לציון

 26. 1982-04-17: ניצחון (1:0) נגד הפועל ראשון לציון

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

שינוי שאילתא
  
  
  
  
  
  
    
  
  

הצגת תחביר הוויקי
{{#cargo_query:
tables=Football_Games, Games_Referees, Games_Results, Opponents, Competitions
|fields=CONCAT('[[', Football_Games._pageName, '|', Football_Games.Date, ': ', Games_Results.ResultString, ' (', Football_Games.ResultMaccabi, ':', Football_Games.ResultOpponent, ')', ' נגד ', Opponents.OriginalName, ']]' )
|where=1=1AND Competitions.Official = 1


AND Football_Games.Opponent IN ("הפועל עירוני ראשון לציון","הפועל ראשון לציון")

AND Football_Games.ResultMaccabi-Football_Games.ResultOpponent > 0
|join on=Football_Games._pageID = Games_Referees._pageID,
Football_Games.Opponent = Opponents.CanonicalName,
Football_Games.ResultOpt = Games_Results.ResultType,
Football_Games.Competition = Competitions.OriginalName
|order by=(`MPMW_cargo__Football_Games`.`ResultMaccabi`-`MPMW_cargo__Football_Games`.`ResultOpponent`) Desc 
|format=ol
|offset=15
|limit=100
}}