שאילתת Cargo

מוצגות עד 2 תוצאות בין המספרים 11 ו־12:

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 1963-11-30: ניצחון (1:0) נגד הפועל לוד

  2. 1963-02-23: ניצחון (2:1) נגד בני יהודה

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

שינוי שאילתא
  
  
  
  
  
  
    
  
  

הצגת תחביר הוויקי
{{#cargo_query:
tables=Football_Games, Games_Referees, Games_Results, Opponents, Competitions
|fields=CONCAT('[[', Football_Games._pageName, '|',  Football_Games.Date,  ': ', Games_Results.ResultString, ' (', Football_Games.ResultMaccabi, ':', Football_Games.ResultOpponent, ')',  ' נגד ', Opponents.OriginalName,  ']]' )
|where=1=1
AND DATE_FORMAT("1963-00-00", "%Y") =  DATE_FORMAT(Football_Games.Date, "%Y")AND Football_Games.ResultMaccabi-Football_Games.ResultOpponent > 0
|join on=Football_Games._pageID = Games_Referees._pageID,
Football_Games.Opponent = Opponents.CanonicalName,
Football_Games.ResultOpt = Games_Results.ResultType,
Football_Games.Competition = Competitions.OriginalName
|order by=(`MPMW_cargo__Football_Games`.`ResultMaccabi`-`MPMW_cargo__Football_Games`.`ResultOpponent`) Desc 
|format=ol
|offset=10
|limit=100
}}