שאילתת Cargo

מוצגות עד 39 תוצאות בין המספרים 16 ו־54:

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 1999-02-13: ניצחון (2:1) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 2. 1999-01-08: ניצחון (8:1) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 3. 1998-09-12: הפסד (2:3) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 4. 1998-08-15: ניצחון (6:0) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 5. 1998-02-14: הפסד (0:1) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 6. 1997-09-06: תיקו (1:1) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 7. 1997-05-16: הפסד (1:2) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 8. 1996-12-21: ניצחון (1:0) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 9. 1996-12-17: ניצחון (3:1) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 10. 1996-09-03: ניצחון (3:0) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 11. 1996-05-28: ניצחון (4:1) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 12. 1996-02-03: ניצחון (1:0) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 13. 1995-11-10: תיקו (0:0) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 14. 1995-09-09: ניצחון (2:1) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 15. 1995-09-02: הפסד (1:2) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 16. 1995-04-01: ניצחון (3:1) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 17. 1994-11-12: תיקו (3:3) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 18. 1994-10-29: ניצחון (2:0) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 19. 1994-09-20: ניצחון (6:1) נגד הפועל עירוני ראשון לציון

 20. 1982-04-17: ניצחון (1:0) נגד הפועל ראשון לציון

 21. 1981-12-05: ניצחון (1:0) נגד הפועל ראשון לציון

 22. 1981-02-28: תיקו (0:0) נגד הפועל ראשון לציון

 23. 1980-10-25: תיקו (0:0) נגד הפועל ראשון לציון

 24. 1979-01-13: ניצחון (5:0) נגד הפועל ראשון לציון

 25. 1978-09-30: תיקו (0:0) נגד הפועל ראשון לציון

 26. 1969-04-26: ניצחון (4:0) נגד הפועל ראשון לציון

 27. 1952-10-25: ניצחון (4:0) נגד הפועל ראשון לציון

 28. 1952-02-23: ניצחון (3:0) נגד הפועל ראשון לציון

 29. 1951-10-27: ניצחון (4:0) נגד הפועל ראשון לציון

 30. 1950-03-18: ניצחון (3:0) נגד הפועל ראשון לציון

 31. 1949-12-03: ניצחון (5:0) נגד הפועל ראשון לציון

 32. 1947-09-27: ניצחון (5:3) נגד הפועל ראשון לציון

 33. 1946-12-14: ניצחון (7:0) נגד הפועל ראשון לציון

 34. 1946-07-14: ניצחון (3:0) נגד הפועל ראשון לציון

 35. 1946-06-22: ניצחון (3:1) נגד הפועל ראשון לציון

 36. 1944-05-06: ניצחון (7:1) נגד הפועל ראשון לציון

 37. 1944-02-26: ניצחון (7:1) נגד הפועל ראשון לציון

 38. 1941-11-08: ניצחון (4:0) נגד הפועל ראשון לציון

 39. 1941-10-04: ניצחון (5:2) נגד הפועל ראשון לציון

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

שינוי שאילתא
  
  
  
  
  
  
    
  
  

הצגת תחביר הוויקי
{{#cargo_query:
tables=Football_Games, Games_Results, Opponents
|fields=CONCAT('[[', Football_Games._pageName, '|', Football_Games.Date, ': ', Games_Results.ResultString, ' (', Football_Games.ResultMaccabi, ':', Football_Games.ResultOpponent, ')', ' נגד ', Opponents.OriginalName, ']]' )
|where=1=1
AND Football_Games.Opponent IN ("הפועל עירוני ראשון לציון","הפועל ראשון לציון")
|join on=Football_Games.Opponent = Opponents.CanonicalName,
     Football_Games.ResultOpt = Games_Results.ResultType
|order by=`MPMW_cargo__Football_Games`.`Date` DESC 
|format=ol
|offset=15
|limit=100
}}