שאילתת Cargo

מוצגות עד 9 תוצאות בין המספרים 11 ו־19:

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

שינוי שאילתא
  
  
  
  
  
  
    
  
  

View wikitext
{{#cargo_query:
tables=Games_Catalog, Games_Events
|fields=Games_Events.PlayerName, COUNT(*)
|where=1=1
AND Team=1
AND Games_Catalog.Competition NOT IN (19, 21)
AND Games_Catalog.Technical=-1
AND Games_Events.EventType IN (1,5)


AND Games_Catalog.Competition IN (5,  6,  27)


 

AND Games_Catalog.Season = "1975/76"
|join on=Games_Catalog._pageID=Games_Events._pageID
|group by=Games_Events.PlayerName
|order by=Count(*) DESC 
|format=template
|offset=10
|limit=100
|template=סטטיסטיקה/טבלת שיאנים
|more results text=עוד
}}