שאילתת Cargo

מוצגות עד 78 תוצאות בין המספרים 16 ו־93:

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

שינוי שאילתא
  
  
  
  
  
  
    
  
  

View wikitext
{{#cargo_query:
tables=Games_Catalog, Games_Events
|fields=Games_Events.PlayerName, COUNT(*)
|where=1=1
AND Team=1
AND Games_Catalog.Competition NOT IN (19, 21)
AND Games_Catalog.Technical=-1
AND Games_Events.EventType IN (4)


AND Games_Catalog.Competition IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)
AND Games_Catalog.Opponent IN ("מכבי פתח תקווה")
|join on=Games_Catalog._pageID=Games_Events._pageID
|group by=Games_Events.PlayerName
|order by=Count(*) DESC 
|format=template
|offset=15
|limit=100
|template=סטטיסטיקה/טבלת שיאנים
|more results text=עוד
}}