שאילתת Cargo

מוצגות עד 30 תוצאות בין המספרים 16 ו־45:

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 2020-11-29: ניצחון (3:0) נגד הפועל כפר סבא
 2. 1958-01-04: ניצחון (4:1) נגד הפועל כפר סבא
 3. 1971-06-05: ניצחון (3:1) נגד הפועל כפר סבא
 4. 2016-08-21: ניצחון (3:1) נגד הפועל כפר סבא
 5. 1994-03-12: ניצחון (2:0) נגד הפועל כפר סבא
 6. 1990-02-24: ניצחון (2:0) נגד הפועל כפר סבא
 7. 1969-03-01: ניצחון (2:0) נגד הפועל כפר סבא
 8. 1995-10-14: ניצחון (3:1) נגד הפועל כפר סבא
 9. 1988-12-10: ניצחון (3:1) נגד הפועל כפר סבא
 10. 1976-10-30: ניצחון (3:1) נגד הפועל כפר סבא
 11. 1986-04-12: ניצחון (2:0) נגד הפועל כפר סבא
 12. 2021-02-13: ניצחון (1:0) נגד הפועל כפר סבא
 13. 1956-04-21: ניצחון (1:0) נגד הפועל כפר סבא
 14. 1959-05-09: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 15. 1985-05-18: ניצחון (1:0) נגד הפועל כפר סבא
 16. 2008-05-24: ניצחון (3:2) נגד הפועל כפר סבא
 17. 2019-09-14: ניצחון (1:0) נגד הפועל כפר סבא
 18. 1982-09-25: ניצחון (1:0) נגד הפועל כפר סבא
 19. 1993-11-20: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 20. 2005-12-17: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 21. 1996-11-22: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 22. 1953-03-28: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 23. 1955-10-08: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 24. 1980-09-27: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 25. 1969-05-24: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 26. 1971-02-02: ניצחון (1:0) נגד הפועל כפר סבא
 27. 1994-02-19: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 28. 1996-03-02: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 29. 1976-04-21: ניצחון (1:0) נגד הפועל כפר סבא
 30. 1979-11-03: ניצחון (1:0) נגד הפועל כפר סבא

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

שינוי שאילתא
  
  
  
  
  
  
    
  
  

View wikitext
{{#cargo_query:
tables=Games_Catalog, Games_Referees, Games_Results, Opponents
|fields=CONCAT('[[', Games_Catalog._pageName, '|', Games_Catalog.Date, ': ', Games_Results.ResultString, ' (', Games_Catalog.ResultMaccabi, ':', Games_Catalog.ResultOpponent, ')', ' נגד ', Opponents.OriginalName, ']]' )
|where=1=1

AND Games_Catalog.Competition IN (1, 2, 3, 4)

AND Games_Catalog.Opponent IN ("הפועל כפר סבא")

AND Games_Catalog.ResultMaccabi-Games_Catalog.ResultOpponent > 0
|join on=Games_Catalog._pageID = Games_Referees._pageID,
Games_Catalog.Opponent = Opponents.CanonicalName,
Games_Catalog.ResultOpt = Games_Results.ResultType
|order by=(`MPMW_cargo__Games_Catalog`.`ResultMaccabi`-`MPMW_cargo__Games_Catalog`.`ResultOpponent`) Desc 
|format=ol
|offset=15
|limit=100
}}