שאילתת Cargo

מוצגות עד 38 תוצאות בין המספרים 16 ו־53:

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 2016-02-10: ניצחון (3:0) נגד הפועל כפר סבא
 2. 2020-11-29: ניצחון (3:0) נגד הפועל כפר סבא
 3. 1958-01-04: ניצחון (4:1) נגד הפועל כפר סבא
 4. 1994-01-12: ניצחון (3:1) נגד הפועל כפר סבא
 5. 1968-04-27: ניצחון (2:0) נגד הפועל כפר סבא
 6. 1971-06-05: ניצחון (3:1) נגד הפועל כפר סבא
 7. 1977-05-04: ניצחון (2:0) נגד הפועל כפר סבא
 8. 2016-08-21: ניצחון (3:1) נגד הפועל כפר סבא
 9. 1994-03-12: ניצחון (2:0) נגד הפועל כפר סבא
 10. 1990-02-24: ניצחון (2:0) נגד הפועל כפר סבא
 11. 1969-03-01: ניצחון (2:0) נגד הפועל כפר סבא
 12. 1997-12-17: ניצחון (2:0) נגד הפועל כפר סבא
 13. 1995-10-14: ניצחון (3:1) נגד הפועל כפר סבא
 14. 1988-12-10: ניצחון (3:1) נגד הפועל כפר סבא
 15. 1976-10-30: ניצחון (3:1) נגד הפועל כפר סבא
 16. 2016-03-02: ניצחון (2:0) נגד הפועל כפר סבא
 17. 1986-04-12: ניצחון (2:0) נגד הפועל כפר סבא
 18. 2021-02-13: ניצחון (1:0) נגד הפועל כפר סבא
 19. 1956-04-21: ניצחון (1:0) נגד הפועל כפר סבא
 20. 1959-05-09: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 21. 1985-05-18: ניצחון (1:0) נגד הפועל כפר סבא
 22. 2008-05-24: ניצחון (3:2) נגד הפועל כפר סבא
 23. 2019-09-14: ניצחון (1:0) נגד הפועל כפר סבא
 24. 1982-09-25: ניצחון (1:0) נגד הפועל כפר סבא
 25. 1993-11-20: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 26. 2005-12-17: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 27. 1996-11-22: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 28. 1953-03-28: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 29. 1955-10-08: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 30. 1980-09-27: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 31. 1969-05-24: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 32. 1970-10-03: ניצחון (4:3) נגד הפועל כפר סבא
 33. 1971-02-02: ניצחון (1:0) נגד הפועל כפר סבא
 34. 1994-02-19: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 35. 1996-03-02: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא
 36. 1976-04-21: ניצחון (1:0) נגד הפועל כפר סבא
 37. 1979-11-03: ניצחון (1:0) נגד הפועל כפר סבא
 38. 1985-10-26: ניצחון (2:1) נגד הפועל כפר סבא

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

שינוי שאילתא
  
  
  
  
  
  
    
  
  

View wikitext
{{#cargo_query:
tables=Games_Catalog, Games_Referees, Games_Results, Opponents
|fields=CONCAT('[[', Games_Catalog._pageName, '|', Games_Catalog.Date, ': ', Games_Results.ResultString, ' (', Games_Catalog.ResultMaccabi, ':', Games_Catalog.ResultOpponent, ')', ' נגד ', Opponents.OriginalName, ']]' )
|where=1=1

AND Games_Catalog.Competition IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)

AND Games_Catalog.Opponent IN ("הפועל כפר סבא")

AND Games_Catalog.ResultMaccabi-Games_Catalog.ResultOpponent > 0
|join on=Games_Catalog._pageID = Games_Referees._pageID,
Games_Catalog.Opponent = Opponents.CanonicalName,
Games_Catalog.ResultOpt = Games_Results.ResultType
|order by=(`MPMW_cargo__Games_Catalog`.`ResultMaccabi`-`MPMW_cargo__Games_Catalog`.`ResultOpponent`) Desc 
|format=ol
|offset=15
|limit=100
}}