שאילתת Cargo

מוצגות עד 16 תוצאות בין המספרים 11 ו־26:

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Parser state cleared while parsing. Did you call Parser::parse recursively? Lock is held by: #0 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/includes/parser/Parser.php(412): Parser->lock() #1 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/extensions/Cargo/includes/CargoUtils.php(544): Parser->parse('__NOTOC____NOED...', Object(Title), Object(ParserOptions), false) #2 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/extensions/Cargo/includes/formats/CargoTemplateFormat.php(77): CargoUtils::smartParse('__NOTOC____NOED...', Object(Parser)) #3 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/extensions/Cargo/includes/CargoQueryDisplayer.php(378): CargoTemplateFormat->display(Array, Array, Array, Array) #4 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/extensions/Cargo/includes/CargoQueryPage.php(181): CargoQueryDisplayer->displayQueryResults(Object(CargoTemplateFormat), Array) #5 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/includes/specialpage/QueryPage.php(671): CargoQueryPage->outputResults(Object(OutputPage), Object(SkinSticky), Object(Wikimedia\Rdbms\DatabaseMysqli), Object(Wikimedia\Rdbms\ResultWrapper), 16, 10) #6 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/extensions/Cargo/includes/specials/SpecialCargoQuery.php(35): QueryPage->execute(NULL) #7 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/includes/specialpage/SpecialPage.php(522): SpecialCargoQuery->execute(NULL) #8 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/includes/specialpage/SpecialPageFactory.php(568): SpecialPage->run(NULL) #9 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/includes/MediaWiki.php(288): SpecialPageFactory::executePath(Object(Title), Object(RequestContext)) #10 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/includes/MediaWiki.php(861): MediaWiki->performRequest() #11 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/includes/MediaWiki.php(524): MediaWiki->main() #12 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/index.php(42): MediaWiki->run() #13 {main}

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

שינוי שאילתא
  
  
  
  
  
  
    
    
  
  

View wikitext
{{#cargo_query:
tables=Games_Catalog, Games_Referees
|fields=Games_Catalog._pageID, CONCAT( Games_Catalog.ResultMaccabi, ' - ' , Games_Catalog.ResultOpponent)
|where=1=1


AND Games_Catalog.Refs="אסף קינן"


AND Games_Catalog.ResultMaccabi-Games_Catalog.ResultOpponent > 0
|join on=Games_Catalog._pageID = Games_Referees._pageID
|order by=(`MPMW_cargo__Games_Catalog`.`ResultMaccabi`-`MPMW_cargo__Games_Catalog`.`ResultOpponent`) Desc , `MPMW_cargo__Games_Catalog`.`ResultMaccabi` DESC 
|format=template
|offset=10
|limit=100
|template=תצוגת פרטי משחק
}}