שאילתת Cargo

מוצגות עד 39 תוצאות בין המספרים 4 ו־42:

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 1993/94 (כמות שערים שמכבי כבשה: 9)
 2. 2002/03 (כמות שערים שמכבי כבשה: 8)
 3. 1969/70 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 4. 1985/86 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 5. 1957/58 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 6. 1953/54 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 7. 1976/77 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 8. 1988/89 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 9. 2007/08 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 10. 2019/20 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 11. 1995/96 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 12. 1999/00 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 13. 1968/69 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 14. 2016/17 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 15. 1987/88 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 16. 1997/98 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 17. 1978/79 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 18. 2020/21 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 19. 1970/71 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 20. 1973/74 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 21. 1996/97 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 22. 2006/07 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 23. 1990/91 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 24. 2000/01 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 25. 1971/72 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 26. 1955 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 27. 1979/80 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 28. 1958/59 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 29. 1966/68 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 30. 1981/82 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 31. 1980/81 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 32. 2005/06 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 33. 1975/76 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 34. 1982/83 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 35. 1974/75 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 36. 1986/87 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 37. 1984/85 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 38. 1955/56 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 39. 1972/73 (כמות שערים שמכבי כבשה: 0)

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

שינוי שאילתא
  
  
  
  
  
  
    
  
  

View wikitext
{{#cargo_query:
tables=Games_Catalog
|fields=Season=עונה, FLOOR(SUM(ResultMaccabi))=כמות שערים שמכבי כבשה
|where=1=1
AND Opponent IN ("הפועל כפר סבא")
|group by=Season
|order by=SUM(ResultMaccabi) DESC 
|format=ol
|offset=3
|limit=100
}}