הצגת נתונים

מוצגת תוצאה אחת בין המספרים 11 ו־11:

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Parser state cleared while parsing. Did you call Parser::parse recursively? Lock is held by: #0 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/includes/parser/Parser.php(412): Parser->lock() #1 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/extensions/Cargo/includes/CargoUtils.php(503): Parser->parse('{{\xD7\xAA\xD7\xA6\xD7\x95\xD7\x92\xD7\xAA \xD7\xA4...', Object(Title), Object(ParserOptions), false) #2 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/extensions/Cargo/formats/CargoTemplateFormat.php(73): CargoUtils::smartParse('{{\xD7\xAA\xD7\xA6\xD7\x95\xD7\x92\xD7\xAA \xD7\xA4...', Object(Parser)) #3 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/extensions/Cargo/includes/CargoQueryDisplayer.php(357): CargoTemplateFormat->display(Array, Array, Array, Array) #4 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/extensions/Cargo/specials/CargoViewData.php(272): CargoQueryDisplayer->displayQueryResults(Object(CargoTemplateFormat), Array) #5 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/includes/specialpage/QueryPage.php(671): ViewDataPage->outputResults(Object(OutputPage), Object(SkinSticky), Object(Wikimedia\Rdbms\DatabaseMysqli), Object(Wikimedia\Rdbms\ResultWrapper), 1, 10) #6 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/extensions/Cargo/specials/CargoViewData.php(37): QueryPage->execute(NULL) #7 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/includes/specialpage/SpecialPage.php(522): CargoViewData->execute(NULL) #8 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/includes/specialpage/SpecialPageFactory.php(568): SpecialPage->run(NULL) #9 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/includes/MediaWiki.php(288): SpecialPageFactory::executePath(Object(Title), Object(RequestContext)) #10 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/includes/MediaWiki.php(861): MediaWiki->performRequest() #11 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/includes/MediaWiki.php(524): MediaWiki->main() #12 /home/maccabit/domains/maccabipedia.co.il/public_html/index.php(42): MediaWiki->run() #13 {main}

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)