הצגת נתונים

מוצגות עד 56 תוצאות בין המספרים 4 ו־59:

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 1966/68 (כמות שערים שמכבי כבשה: 10)
 2. 2002/03 (כמות שערים שמכבי כבשה: 10)
 3. 1991/92 (כמות שערים שמכבי כבשה: 9)
 4. 2005/06 (כמות שערים שמכבי כבשה: 9)
 5. 2001/02 (כמות שערים שמכבי כבשה: 8)
 6. 1995/96 (כמות שערים שמכבי כבשה: 8)
 7. 2003/04 (כמות שערים שמכבי כבשה: 8)
 8. 1953/54 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 9. 1985/86 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 10. 1946/47 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 11. 1971/72 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 12. 1956/57 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 13. 1994/95 (כמות שערים שמכבי כבשה: 7)
 14. 1970/71 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 15. 1954/55 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 16. 1964/65 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 17. 1944/45 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 18. 2000/01 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 19. 1973/74 (כמות שערים שמכבי כבשה: 6)
 20. 2004/05 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 21. 1998/99 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 22. 1941/42 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 23. 1993/94 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 24. 2006/07 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 25. 1987/88 (כמות שערים שמכבי כבשה: 5)
 26. 2008/09 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 27. 1958/59 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 28. 2010/11 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 29. 1965/66 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 30. 1949/50 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 31. 1959/60 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 32. 1997/98 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 33. 2011/12 (כמות שערים שמכבי כבשה: 4)
 34. 1974/75 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 35. 2009/10 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 36. 1968/69 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 37. 1989/90 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 38. 1981/82 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 39. 1999/00 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 40. 1975/76 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 41. 1996/97 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 42. 1990/91 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 43. 1979/80 (כמות שערים שמכבי כבשה: 3)
 44. 1980/81 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 45. 1961/62 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 46. 1955/56 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 47. 1984/85 (כמות שערים שמכבי כבשה: 2)
 48. 1988/89 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 49. 1963/64 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 50. 1957/58 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 51. 1972/73 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 52. 1969/70 (כמות שערים שמכבי כבשה: 1)
 53. 1960/61 (כמות שערים שמכבי כבשה: 0)
 54. 1986/87 (כמות שערים שמכבי כבשה: 0)
 55. 1962/63 (כמות שערים שמכבי כבשה: 0)
 56. 1943/44 (כמות שערים שמכבי כבשה: 0)

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)