הצגת הטבלה: Achievements

מבנה הטבלה:

  • Season - String
  • CompID - Integer
  • Achievement - String
  • ConnectedCompID - Integer

בטבלה הזאת יש 256 שורות בסך הכול.

דף תוכן Season CompID Achievement ConnectedCompID
גביע המלחמה 1943 27 חצי גמר 5
גביע המלחמה 1944/45 27 שמינית גמר 5
הגביע הארץ ישראלי 1928 6 רבע גמר 5
הגביע הארץ ישראלי 1928/29 6 זכיה 5
הגביע הארץ ישראלי 1929/30 6 זכיה 5
הגביע הארץ ישראלי 1931/32 6 שמינית גמר 5
הגביע הארץ ישראלי 1932/33 6 זכיה 5
הגביע הארץ ישראלי 1933/34 6 גמר 5
הגביע הארץ ישראלי 1934/35 6 שמינית גמר 5
הגביע הארץ ישראלי 1937 6 חצי גמר 5
הגביע הארץ ישראלי 1937/38 6 גמר 5
הגביע הארץ ישראלי 1938/39 6 חצי גמר 5
הגביע הארץ ישראלי 1939/40 6 גמר 5
הגביע הארץ ישראלי 1941 6 זכיה 5
הגביע הארץ ישראלי 1941/42 6 חצי גמר 5
הגביע הארץ ישראלי 1945/46 6 זכיה 5
הגביע הארץ ישראלי 1946/47 6 זכיה 5
הליגה הארצית 1931/32 4 מקום 5 1
הליגה הארצית 1933/34 4 מקום 5 1
הליגה הארצית 1934/35 4 מקום 5 1
הליגה הארצית 1935/36 4 מקום 1 1
הליגה הארצית 1937 4 מקום 1 1
הליגה הארצית 1937/38 4 מקום 2 1
הליגה הארצית 1938/39 4 מקום 1 1
הליגה הארצית 1939/40 4 מקום 3 1
הליגה הארצית 1941/42 4 מקום 1 1
הליגה הארצית 1943/44 4 מקום 4 1
הליגה הארצית 1944/45 4 מקום 8 1
ליגה א 1946/47 3 מקום 1 1
עונת 1949/50 1949/50 3 מקום 1 1
עונת 1949/50 1949/50 5 רבע גמר 5
עונת 1949/50 1949/50 17 זכיה 17
עונת 1950/51 1950/51 17 חצי גמר 17
עונת 1951/52 1951/52 3 מקום 1 1
עונת 1951/52 1951/52 5 גמר 5
עונת 1953/54 1953/54 3 מקום 1 1
עונת 1953/54 1953/54 5 זכיה 5
עונת 1955 1955 2 מקום 2 1
עונת 1955 1955 5 זכיה 5
עונת 1955/56 1955/56 2 מקום 1 1
עונת 1956/57 1956/57 2 מקום 3 1
עונת 1956/57 1956/57 5 גמר 5
עונת 1957/58 1957/58 2 מקום 1 1
עונת 1957/58 1957/58 5 זכיה 5
עונת 1958/59 1958/59 2 מקום 3 1
עונת 1958/59 1958/59 5 זכיה 5
עונת 1959/60 1959/60 2 מקום 2 1
עונת 1960/61 1960/61 2 מקום 4 1
עונת 1960/61 1960/61 5 שמינית גמר 5
עונת 1961/62 1961/62 2 מקום 10 1
עונת 1961/62 1961/62 5 גמר 5
עונת 1962/63 1962/63 2 מקום 7 1
עונת 1962/63 1962/63 5 שמינית גמר 5
עונת 1963/64 1963/64 2 מקום 5 1
עונת 1963/64 1963/64 5 זכיה 5
עונת 1964/65 1964/65 2 מקום 4 1
עונת 1964/65 1964/65 5 זכיה 5
עונת 1965/66 1965/66 2 מקום 2 1
עונת 1965/66 1965/66 5 רבע גמר 5
עונת 1965/66 1965/66 8 זכיה 8
עונת 1966/68 1966/67 5 זכיה 5
עונת 1966/68 1966/68 2 זכיה 1
עונת 1966/68 1967/68 5 שמינית גמר 5
עונת 1968/69 1968/69 2 מקום 2 1
עונת 1968/69 1968/69 5 חצי גמר 5
עונת 1968/69 1968/69 8 זכיה 8
עונת 1968/69 1968/69 10 זכיה 11
עונת 1969/70 1969/70 2 מקום 1 1
עונת 1969/70 1969/70 5 זכיה 5
עונת 1970/71 1970/71 2 מקום 10 1
עונת 1970/71 1970/71 5 חצי גמר 5
עונת 1970/71 1970/71 8 גמר 8
עונת 1970/71 1970/71 10 זכיה 11
עונת 1971/72 1971/72 2 מקום 1 1
עונת 1971/72 1971/72 5 חצי גמר 5
עונת 1972/73 1972/73 2 מקום 4 1
עונת 1972/73 1972/73 5 רבע גמר 5
עונת 1973/74 1973/74 2 מקום 2 1
עונת 1973/74 1973/74 5 חצי גמר 5
עונת 1974/75 1974/75 2 מקום 4 1
עונת 1974/75 1974/75 5 סיבוב ד' 5
עונת 1975/76 1975/76 2 מקום 7 1
עונת 1975/76 1975/76 5 גמר 5
עונת 1976/77 1976/77 2 מקום 1 1
עונת 1976/77 1976/77 5 זכיה 5
עונת 1977/78 1977/78 2 מקום 3 1
עונת 1977/78 1977/78 5 שמינית גמר 5
עונת 1977/78 1977/78 8 זכיה 8
עונת 1977/78 1977/78 16 שלב הבתים - מקום 3 11
עונת 1978/79 1978/79 2 מקום 1 1
עונת 1978/79 1978/79 5 גמר 5
עונת 1978/79 1978/79 16 שלב הבתים - מקום 3 11
עונת 1979/80 1979/80 2 מקום 5 1
עונת 1979/80 1979/80 5 רבע גמר 5
עונת 1979/80 1979/80 8 זכיה 8
עונת 1980/81 1980/81 2 מקום 8 1
עונת 1980/81 1980/81 5 סיבוב ז' 5
עונת 1980/81 1980/81 16 שלב הבתים - מקום 4 11
עונת 1981/82 1981/82 2 מקום 8 1
עונת 1981/82 1981/82 5 שמינית גמר 5

עוד...