קטלוג משחקים/הצגת כתבות

מתוך מכביפדיה

הזנת כתבות חיצוניות לעמודי המשחק

לתבנית קטלוג משחקים ניתן להזין עד עשרה קישורים לכתבות חיצוניות (שנמצאות באתר שאיננו מכביפדיה) אשר תוצגנה בסוף עמודי המשחק.
ההזנה נעשית באופן הבא:
עבור כל כתבה נשתמש בפרמטר "כתבהX" (|כתבה1=, לדוגמה), כך שהקישור לכתבה הראשונה יוצב בפרמטר |כתבה1=, הכתבה השניה תוצב בפרמטר |כתבה2= וכן הלאה עד לכתבה 10 (|כתבה10=)
הקישור לכתבה מתבצע ממש כמו כל קישור לעמוד חיצוני בשאר עמודי מכביפדיה: [קישור טקסט-מקשר].
לדוגמה: |כתבה1=[https://sports.walla.co.il/item/448598 סיקור המשחק בWalla sport]
ניתן לראות בדוגמה זו כי תחילה מובאת הכתובת לקישור, לאחריה רווח (המורה למערכת כי אחריו מתחיל הטקסט המקשר) ולבסוף הטקסט המקשר (בו ניתן לכלול רווחים).
שימו לב: יש להקפיד להזין את הכתבה הראשונה לפרמטר |כתבה1=, אם פרמטר זה לא יוזן, כתבות שהוזנו בפרמטרים הבאים לא תוצגנה.
במידה ונתקלתם בבעיות ניתן ליצור קשר עם Ticketmaster, Kosh, אורן המתעפץ.